مهدی حبیبی

متخصص کسب و کارهای اینترنتی، دیجیتال مارکتینگ، فعال اکوسیستم استارتاپی، متخصص تکنولوژی های جدید (AI/Ar/Vr)