فائزه اسلامی - مهندس صنایع

یک دانش آموخته مهندسی صنایع و بهینه سازی که همیشه بین گزینه های مختلف، با افتخار ساختن را انتخاب خواهم کرد.

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و بهینه سازی دانشگاه امیرکبیر
علاقه مند به بهینه سازی در حیطه های صنعتی
علاقه مند به نویسندگی و نوشتن
علاقه مند و فعال در زمینه کارآفرینی و استارتاپ