محمد فرازمهر - بورس

تحلیل گر بازار سرمایه

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی

مدیر کانال relax trader