سارا چگینی - خلق محتوا و بازاریابی محتوایی

من سارا هستم، یک نویسنده که شیفته خلق روایت و احساس است.

من سارا هستم، یک نویسنده که شیفته خلق روایت و احساس است. علاقه من به حوزه “محتوا” از کودکی و به خصوص از دوران راهنمایی، با شرکت در مسابقات داستان‌نویسی و بعد هم چاپ اشعار کوتاه در نشریه “دوچرخه” (ضمیمه نوجوانان روزنامه همشهری) و کسب عنوان خبرنگار افتخاریِ آن شروع شد. از زمانی که به خاطر دارم، نویسندگی و خلق داستان برای من جذاب بوده است و با  ظهور “حرفه تولید محتوا”، این فرصت را پیدا کرده‌ام که از توانایی ذاتی‌ام در مسیر شغلی بهره بگیرم.