کیارش فرهپور - برنامه نویس لاراول - فول استک دولوپر

یک برنامه نویس فول استک هستم که هیچ وقت دست از تلاش و یادگیری نکشیدیم و جهت کسب دانش بیشتر در تلاش بوده ام .و همچنین به اشتراک گذاشتن اطلاعات خودم با دیگران هستم