محمد مهدی رضایی - برنامه نویسی

محمد مهدی رضایی هستم عاشق کامپیوتر از 15 سالگی کار با کامپیوتر و برنامه نویس رو شروع کردم و تا الان به آدماهای زیادی درس دادم و چندتا پروژه هم انجام دادم.