نکات html

آموزش لیست ها (Lists) در html

آموزش لیست ها (Lists) در html

تگ picture در html

تگ picture در html

آموزش ایجاد جدول در HTML

آموزش ایجاد جدول در HTML

تصاویر پس زمینه در html

تصاویر پس زمینه در html

تصاویر (img) در html

تصاویر (img) در html

تگ map (نقشه تصویری) در html

تگ map (نقشه تصویری) در html

نشانه گذاری (bookmarks) در html

نشانه گذاری (bookmarks) در html

تغییر رنگ لینک ها در html

تغییر رنگ لینک ها در html

لینک (پیوند) در html

لینک (پیوند) در html

رنگبندی در html

رنگبندی در html

کامنت نویسی در html (توضیحات برای کد)

کامنت نویسی در html (توضیحات برای کد)

تگ های نقل قول و استناد در html (Quotation and Citation)

تگ های نقل قول و استناد در html (Quotation and Citation)

فرمت متن در html - قالبندی (HTML Text Formatting)

فرمت متن در html - قالبندی (HTML Text Formatting)

استایل در html (HTML Styles)

استایل در html (HTML Styles)

پاراگراف در html (HTML Paragraphs)

پاراگراف در html (HTML Paragraphs)

عناوین (سرتیترها) در html (Headings)

عناوین (سرتیترها) در html (Headings)

صفات یا خصوصیات در اچ تی ام ال (HTML Attributes)

صفات یا خصوصیات در اچ تی ام ال (HTML Attributes)

عناصر (المنت) html

عناصر (المنت) html

تگ های مهم و پایه در اچ تی ام ال (Html)

تگ های مهم و پایه در اچ تی ام ال (Html)