نحوه استفاده از تصاویر سایت جاب تیم

استفاده از تصاویر فقط با وجود لوگوی ما قانونی می باشد در غیر اینصورت گزارش کاملی از سایت شما به گوگل ارائه خواهد شد تا از نتایج جستجوی اینترنتی حذف شوید هر گونه استفاده بدون لوگو پیگیرد قانونی خواهد داشت.