ایمان غفوری

ایمان غفوری

تخصص :
تعداد مطالب : 3
"من همیشه می توانم آزادانه انتخاب کنم، اما باید بدانم که اگر انتخاب نکنم، باز هم انتخابی کرده ام."
رزومه استاد: