مصطفی لوایی

مصطفی لوایی

تخصص : برنامه نویس انگولار
تعداد مطالب : 1
"من همیشه می توانم آزادانه انتخاب کنم، اما باید بدانم که اگر انتخاب نکنم، باز هم انتخابی کرده ام."
رزومه استاد: