آموزش ویژگی رنگ (color) در سی اس اس

برای تعیین رنگ از کد رنگهای RGB ، HEX، HSL، RGBA و HSLA استفاده میکنیم.

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

688

پرسش و پاسخ

0
آموزش ویژگی رنگ (color) در سی اس اس

فهرست مطالب برای مطالعه

رنگ در css

نام برخی رنگ های از پیش تعریف شده در CSS:

  • Tomato
  • Orange
  • Gray
  • Violet
  • LightGrat

رنگ پس زمینه در CSS

شما میتوانید رنگ پس زمینه برای عنصر html با استفاده از سی اس اس تنظیم کنید.

مثال:

<h1 style="background-color:DodgerBlue;">Hello World</h1>
<p style="background-color:Tomato;">Lorem ipsum...</p>

رنگ متن در CSS

شما میتوانید برای متن رنگ تعیین کنید.

<h1 style="color:Tomato;">Hello World</h1>
<p style="color:DodgerBlue;">Lorem ipsum...</p>
<p style="color:MediumSeaGreen;">Ut wisi enim...</p>

رنگ border در CSS

<h1 style="border:2px solid Tomato;">Hello World</h1>
<h1 style="border:2px solid DodgerBlue;">Hello World</h1>
<h1 style="border:2px solid Violet;">Hello World</h1>

روش های تعیین رنگ (انواع مقداردهی)

برای مثال رنگ Tomato را میتوان به روش های زیر هم تعریف کرد :

rgb(255, 99, 71)
#ff6347
hsl(9, 100%, 64%)