بهزاد میرزازاده

بهزاد میرزازاده
تخصص : مدیر تکنولوژی
تعداد مطالب : 463
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود
سرور GPU بهزاد میرزازاده

سرور GPU

نویسنده : بهزاد میرزازاده
دیتابیس ابری بهزاد میرزازاده

دیتابیس ابری

نویسنده : بهزاد میرزازاده
حمله DOS و DDOS بهزاد میرزازاده

حمله DOS و DDOS

نویسنده : بهزاد میرزازاده
ری اکت هوکس react.js hooks بهزاد میرزازاده

ری اکت هوکس react.js hooks

نویسنده : بهزاد میرزازاده