آموزش دستور Switch (سوئیچ) در سی شارپ

آموزش دستور Switch (سوئیچ) در سی شارپ

آموزش دستور Switch (سوئیچ) در سی شارپ: دستور switch سی شارپ برای اجرای بخشی از کد براساس شرط جایگزینی مناسب برای if else های زیاد است

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 892
پرسش و پاسخ: 0

دستور سوئیچ در سی شارپ

با استفاده از دستور switch در سی شارپ بسیاری از بلوک های کد را انتخاب کنید. دستور سوئیچ سی شارپ عموما برای چک کردن شروط زیاد جایگزینی مناسب برای if else می باشد.

switch(expression) 
{
 case x:
  // code block
  break;
 case y:
  // code block
  break;
 default:
  // code block
  break;
}

اینگونه کار می کند:

 1. عبارت Switch یکبار ارزیابی می شود
 2. مقدار عبارت case با مقادیر هر یک مقایسه می شود
 3. در صورت تطابق ، کد مرتبط کد اجرا می شود

مثال زیر از شماره روز هفته برای محاسبه نام روز هفته استفاده می کند:

int day = 4;
switch (day) 
{
 case 1:
  Console.WriteLine("Monday");
  break;
 case 2:
  Console.WriteLine("Tuesday");
  break;
 case 3:
  Console.WriteLine("Wednesday");
  break;
 case 4:
  Console.WriteLine("Thursday");
  break;
 case 5:
  Console.WriteLine("Friday");
  break;
 case 6:
  Console.WriteLine("Saturday");
  break;
 case 7:
  Console.WriteLine("Sunday");
  break;
}

 break Keyword در switch

وقتی سی شارپ به یک کلمه کلیدی break می رسد ، از بلوک switch خارج می شود.

با این کار اجرای کد داخل بلوک متوقف می شود.

وقفه break می تواند در زمان اجرا بسیار صرفه جویی کند زیرا اجرای تمام بقیه کد در بلوک سوئیچ را "نادیده می گیرد".

کلید واژه default در switch سی شارپ

کلمه کلیدی default اختیاری است و برخی از کدها را مشخص می کند تا در صورت عدم مطابقت مورد با هم اجرا شوند:

int day = 4;
switch (day) 
{
 case 6:
  Console.WriteLine("Today is Saturday.");
  break;
 case 7:
  Console.WriteLine("Today is Sunday.");
  break;
 default:
  Console.WriteLine("Looking forward to the Weekend.");
  break;
}
بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده