آموزش اعضای کلاس در سی شارپ

آموزش اعضای کلاس در سی شارپ

فیلدها و متدهای داخل کلاس ها اعضای کلاس (Class Members) نامیده می شوند

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 833
پرسش و پاسخ: 0

اعضای کلاس سی شارپ 

مثال ذیل 3 عضو را دارد 2 فیلد و یک متد.

class MyClass
{
 // Class members
 string color = "red";
 int maxSpeed = 200;
 public void fullThrottle()
 {
  Console.WriteLine("The car is going as fast as it can!");
 }
}

فیلدها

در درس قبل سی شارپ یاد گرفتید که متغیرهای داخل کلاس را فیلد می نامند و با ایجاد یک شی از کلاس و با استفاده از نقطه می توانید به آنها دسترسی پیدا کنید.

مثال زیر یک شی از کلاس Car با نام myObj ایجاد می کند. سپس مقدار رنگ زمینه ها و maxSpeed را چاپ می کنیم:

class Car 
{
 string color = "red";
 int maxSpeed = 200;

 static void Main(string[] args)
 {
  Car myObj = new Car();
  Console.WriteLine(myObj.color);
  Console.WriteLine(myObj.maxSpeed);
 }
}

همچنین می توانید فیلدها را خالی بگذارید و هنگام ایجاد شی آنها را مقداردهی کنید:

class Car 
{
 string color;
 int maxSpeed;

 static void Main(string[] args)
 {
  Car myObj = new Car();
  myObj.color = "red";
  myObj.maxSpeed = 200;
  Console.WriteLine(myObj.color);
  Console.WriteLine(myObj.maxSpeed);
 }
}

این امر به ویژه هنگام ایجاد چندین شی از یک کلاس بسیار مفید است:

class Car 
{
 string model;
 string color;
 int year;

 static void Main(string[] args)
 {
  Car Ford = new Car();
  Ford.model = "Mustang";
  Ford.color = "red";
  Ford.year = 1969;

  Car Opel = new Car();
  Opel.model = "Astra";
  Opel.color = "white";
  Opel.year = 2005;

  Console.WriteLine(Ford.model);
  Console.WriteLine(Opel.model);
 }
}

متد های شی

شما از درس C# Methods یاد گرفتید که از متدها برای انجام اقدامات خاص استفاده می شود.

متدها معمولاً به یک کلاس تعلق دارند و نحوه رفتار یک شی را تعریف می کنند.

درست مانند فیلدها ، با نقطه می توانید به متدها دسترسی پیدا کنید. با این حال ، توجه داشته باشید که این متد باید public باشد. و به یاد داشته باشید که ما از نام متدی استفاده می کنیم که به دنبال آن دو پارانتز () و یک نقطه ویرگول قرار دارد. برای فراخوانی (اجرا) متد:

class Car 
{
 string color;
 int maxSpeed;
 public void fullThrottle()
 {
  Console.WriteLine("The car is going as fast as it can!"); 
 }

 static void Main(string[] args)
 {
  Car myObj = new Car();
  myObj.fullThrottle();
 }
}

چرا ما مانند مثالهای درس C # Method ها متد را عمومی و نه ساکن اعلام کردیم؟

دلیل آن ساده است: بدون ایجاد یک شی object از کلاس می توان به یک متد ثابت دسترسی پیدا کرد ، در حالی که متدهای عمومی فقط توسط اشیا قابل دسترسی هستند.

استفاده از کلاسهای متعدد

ما می توانیم از چندین کلاس برای سازماندهی بهتر پروژه استفاده کنیم (یکی برای فیلدها و متدها ، و دیگری برای اجرا). این توصیه می شود:

class Car 
{
 public string model;
 public string color;
 public int year;
 public void fullThrottle()
 {
  Console.WriteLine("The car is going as fast as it can!"); 
 }
}
class Program
{
 static void Main(string[] args)
 {
  Car Ford = new Car();
  Ford.model = "Mustang";
  Ford.color = "red";
  Ford.year = 1969;

  Car Opel = new Car();
  Opel.model = "Astra";
  Opel.color = "white";
  Opel.year = 2005;

  Console.WriteLine(Ford.model);
  Console.WriteLine(Opel.model);
 }
}

کلید واژه public یک اصلاح کننده دسترسی نامیده می شود ، که مشخص می کند فیلدهای Car برای کلاسهای دیگر مانند Program نیز قابل دسترسی است.

در درس بعدی اطلاعات بیشتری در مورد Access Modifiers کسب خواهید کرد.

نکته: در ادامه مطالعه ، با سایر اعضای کلاس مانند سازندگان و خصوصیات نیز بیشتر خواهید آموخت.

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده