آموزش سینتکس یا قواعد زبان پایتون (syntax)

آموزش سینتکس یا قواعد زبان پایتون (syntax)

Syntax پایتون قواعد نوشتن کد در Python است، که رعایت آن از خطای سینتکس در برنامه جلوگیری می کند.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 2845
پرسش و پاسخ: 0

روش های اجرا کردن دستورات پایتون

همانطور که در مقالات قبل اشاره ای کوتاه بر طریقه اجرا کردن دستورات داشتیم، به دو روش میتوانیم دستورات را اجرا کنیم :

1- از طریق نوشتن و اجرای مستقیم آن ها در   Command Line

>>> print("Hello, World!")
Hello, World!

 

2- از طریق نوشتن  دستورات در فایل و اجرای فایل در Command Line با استفاده از پسوند .py

C:\Users\Your Name>python myfile.py

 

دندانه گذاری (تورفتگی) در پایتون

دندانه گذاری به فضاهای خالی در ابتدای خطوط کد اشاره می کند.

در سایر زبان های برنامه نویسی دندانه گذاری فقط برای خوانایی کد مورد استفاده قرار میگیرد اما در پایتون استفاده از تورفتگی بسیار مهم است.

در پایتون از تورفتگی برای نشان دادن محدوده یک بلوک کد مانند محدوده توابع، محدوده حلقه ها، محدوده شرط ها و غیره استفاده می شود.

به عنوان مثال :

if 5 > 2:
 print("Five is greater than two!")

 

در این مثال از تورفتگی برای تعیین محدوده شرط استفاده شده است.

اگر تورفتگی را حذف کنید خطای Syntax به شما نشان داده می شود.

Syntax Error
if 5 > 2:
print("Five is greater than two!")

تعداد فضاهای خالی بستگی به شما دارد، اما حداقل باید به اندازه یک Space تورفتگی داشته باشد.

برای مثال در کد زیر هم فاصله کم داریم و هم فاصله زیاد که در هر دو صورت درست است:

if 5 > 2:
 print("Five is greater than two!") 
if 5 > 2:
    print("Five is greater than two!")   

در هر بلوک از کد باید تعداد تورفتگی برای همه دستورات داخل بلاک یکسان باشد، در غیر این صورت با خطای Syntax مواجه می شوید.

Syntax Error
if 5 > 2:
 print("Five is greater than two!") 
    print("Five is greater than two!")   

 

متغیرها در پایتون

متغیرها به این دلیل ایجاد می شوند که مقداری به آن ها اختصاص دهیم تا آن ها را در جاهای مختلف برنامه مورد استفاده قرار دهیم.

x = 5
y = "Hello, World!"

در پایتون برای تعریف یک متغیر نیازی به تعیین نوع متغیر و نوشتن کلمه کلیدی قبل از متغیر نداریم .

در مقالات بعدی به صورت اساسی در مورد متغیرها بحث خواهیم کرد .

Commentها(توضیحات) در پایتون

با استفاده از توضیحات در کد میتوانیم منظور خودمون رو از نوشتن تکه کد مورد نظر بنویسیم که برای توسعه کد بسیار ضروری است.

در پایتون توضیجات با کاراکتر # شروع می شوند، بعد از نوشتن # کل خط مورد نظر توضیحات محسوب می شود و اجرا نخواهد شد.

#This is a comment.
print("Hello, World!") 

 

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده