خواندن فایل در پایتون (Python Read File)

خواندن فایل در پایتون (Python Read File)

دو متد برای خواندن یک فایل در پایتون وجود دارد:

  • متد ()read
  • متد ()readline
زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 4288
پرسش و پاسخ: 0

باز کردن فایل بر روی سرور با پایتون

این مبحث را با ذکر یک مثال برای شما شرح می دهیم. فرض کنید فایل زیر  (demofile.txt) را داریم که در پوشه محلی خود پایتون قرار دارد.

Hello! Welcome to demofile.txt
This file is for testing purposes.
Good Luck!

برای باز کردن این فایل همانطور که قبلا به شما آموزش دادیم، با تابع داخلی ()open آن را باز می کنیم.

تابع داخلی ()open یک object با نوع فایل (file) برمی گرداند که دارای متد ()read برای خواندن محتوای آن می باشد.

f = open("demofile.txt", "r")
print(f.read())

خواندن فایل در پایتون (Python)

اگر محل فایل در محل متفاوتی قرار داشت، باید مانند مثال زیر مسیر فایل را به طور دقیق مشخص کنید.

مثال: در این مثال مسیر فایل متفاوت است و مسیر را به طور کامل و دقیق مشخص کرده ایم.

f = open("D:\\myfiles\welcome.txt", "r")
print(f.read())

خواندن فایل در پایتون (Python)

خواندن بخش هایی از یک فایل

به طور پیش فرض متد ()read کل متن را می خواند اما می توانید با تعیین تعداد کاراکترها مقداری از متن را که می خواهید بخواند.

مثال: در این مثال 5 کاراکتر اول فایل مورد نظر را می خواند.

f = open("demofile.txt", "r")
print(f.read(5))

خواندن بخش هایی از یک فایل در پایتون (Python)

خواندن خطوط

با استفاده از متد ()readline می توانید یک خط از فایل را بخوانید.

مثال: در این مثال یک خط از کل فایل مورد نظر را می خواند.

f = open("demofile.txt", "r")
print(f.readline())

خواندن خطوط یک فایل در پایتون (Python)

اگر متد ()readline را دو بار فراخوانی کنید دو خط از اول فایل خوانده می شود.

مثال: در این مثال دو خط اول فایل مورد نظر خوانده می شود.

f = open("demofile.txt", "r")
print(f.readline())
print(f.readline())

خواندن خطوط یک فایل در پایتون (Python)

با پیمایش خطوط فایل به وسیله حلقه for در پایتون می توانید تمام خطوط فایل را به صورت خط به خط بخوانید.

مثال: در این مثال با استفاده از حلقه for کل خطوط فایل به صورت خط به خط خوانده شده است.

f = open("demofile.txt", "r")
for x in f:
  print(x)

خواندن خطوط یک فایل در پایتون (Python)

بستن فایل در پایتون

همیشه بعد از تمام شدن کار با فایل مورد نظر آن را ببندید.

مثال: در این مثال در آخر کار با فایل مورد نظر آن را بسته ایم.

f = open("demofile.txt", "r")
print(f.readline())
f.close()

بستن فایل در پایتون (Python)

نکته: شما همیشه باید فایل های مورد نظر خود را بعد از اتمام کار با آن ها ببیندید، در برخی موارد، به دلیل بافر کردن، تغییرات ایجاد شده در یک فایل ممکن است تا زمان بستن فایل نشان داده نشوند.

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده