برش (تقسیم، جدا کردن) آرایه در ماژول NumPy پایتون (Python)

برش (تقسیم، جدا کردن) آرایه در ماژول NumPy پایتون (Python)

زمان مطالعه

5 دقیقه

تعداد بازدید

612

تعداد پرسش ها

0

افزودن به لیست علاقه مندی ها


برچسب ها :


اشتراک گذاری این مطلب
سامان محمدپور
در مورد نویسنده : موفقیت بستگی به تلاش هر شخص داره، هممون ب همون اندازه که تلاش کردیم موفق شدیم.

برش (تقسیم، جدا کردن) آرایه در ماژول NumPy پایتون (Python)

برش (تقسیم، جدا کردن) آرایه در ماژول NumPy پایتون (Python)

زمان مطالعه

5 دقیقه

تعداد بازدید

612

تعداد پرسش ها

0

افزودن به لیست علاقه مندی ها


برچسب ها :


اشتراک گذاری این مطلب

sliceing در زبان برنامه نویسی پایتون، به معنی انتقال از یک index به یک index دیگر است.

به جای ایندکس، slice را پاس می دهیم، به این شکل:

 

[start : end]

 

همچنین ما می توانیم step (گام) را هم مشخص کنیم، به شکل زیر:

 

[start : end : step]

 

اگر ما مقدار  start را مشخص نکنیم ، به شکل پیش فرض برای آن 0 در نظر می گیرد.

و اگر مقدار end را مشخص نکنیم، به شکل پیش فرض طول آرایه در آن بعد برای آن در نظر گرفته می شود.

و در آخر اگر مقدار step را مشخص نکنیم، به شکل پیش فرض برای آن 1 در نظر گرفته می شود.

مثال: در آرایه زیر،  از index 1 تا index 5 برش داده می شود.

 

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])
print(arr[1:5])

 

برش آرایه در ماژول NumPy در پایتون (Python)

 

نکته: خروجی، شامل مقدار شروع می شود ولی مقدار پایان را در نظر نمی گیرد.

مثال: در آرایه زیر، برش از index شماره 4 شروع و تا انتهای آرایه ادامه پیدا می کند.

 

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])
print(arr[4:])

 

برش آرایه در ماژول NumPy در پایتون (Python)

 

مثال: در آرایه زیر، برش از ابتدای آرایه تا index شماره 4 (خود index شماره 4 را شامل نمی شود) انجام می دهد.

 

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])
print(arr[:4])

 

برش آرایه در ماژول NumPy در پایتون (Python)

 

برش آرایه از انتها

برای برش آرایه از انتها، از عملگر منفی (-) استفاده کنید.

مثال: در زیر، برش از index شماره 3 از انتها، تا index شماره 1 از انتها انجام می شود.

 

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])
print(arr[-3:-1])

 

برش آرایه از انتها

 

Step (گام)

با استفاده از مقدار step، تعداد گام های برش را می توانید مشخص کنید.

مثال: در زیر مثالی از گام های برش را برای شما آورده ایم.

 

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])
print(arr[1:5:2])

 

Step (گام)

 

مثال: در آرایه زیر یکی در میان عناصر آرایه را برش داده ایم.

 

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])
print(arr[::2])

 

Step (گام)

 

برش آرایه های 2 بعدی

مثال: در زیر یک آرایه 2 بعدی داریم که در بعد دوم از index شماره 1  تا  index شماره 4 (که شامل نمی شود) را برش می دهد.

 

import numpy as np
arr = np.array([[1, 2, 3, 4, 5], [6, 7, 8, 9, 10]])
print(arr[1, 1:4])

 

برش آرایه های 2 بعدی

 

نکته: به یاد داشته باشید که بعد دوم دارای شماره index 1 است.

مثال: در زیر از هر دو بعد، index شماره 2 را برش می دهد

 

import numpy as np
arr = np.array([[1, 2, 3, 4, 5], [6, 7, 8, 9, 10]])
print(arr[0:2, 2])

 

برش آرایه های 2 بعدی

 

مثال: در زیر از هر دو بعد، از index شماره 1 تا index شماره 4 (شامل نمی شود) برش داده می شود، نتیجه یک آرایه دو بعدی خواهد بود.

 

import numpy as np
arr = np.array([[1, 2, 3, 4, 5], [6, 7, 8, 9, 10]])
print(arr[0:2, 1:4])

 

برش آرایه های 2 بعدی

 

 خب به پایان یکی دیگر از مقالات Python رسیدیم و یاد گرفتیم که با ماژول NumPy می توان به شکل خیلی ساده index های آرایه های یک بعدی و دو بعدی را برش داد.

در مقاله بعدی Python به مبحث دیگری از ماژول NumPy با عنوان Data Type ها می پردازیم.

سامان محمدپور
در مورد نویسنده : موفقیت بستگی به تلاش هر شخص داره، هممون ب همون اندازه که تلاش کردیم موفق شدیم.

پرسش و پاسخ
0
دوره پیشنهادی
دوره پیشنهادی