Personal access client not found. Please create one

Personal access client not found. Please create one

با نصب و راه اندازی passport در لاراول و استفاده از laravel passport برای api گاهی اوقات با rollback کردن جداول یا بخاطر اشکالات دیگر شما با خطای Personal access client not found. Please create one در لاراول روبه رو می شوید

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 718
پرسش و پاسخ: 0

در هنگام نصب پاسپورت لاراول دو کلید هش شده برای احراز هویت کاربران ساخته می شود که اگر این کلیدها یافت نشود شما با ارور مزبور روبه رو خواهید شد برای رفع این خطا در مسیر اصلی پروژه با استفاده از composer باید کدهای ذیل را وارد کنید

کامپوزر (composer) چیست؟

اگر مطمئن هستید پاسپورت را به صورت کامل نصب کرده اید نیازی به اجرای این کد نمی باشد

php artisan passport:install

برای ایجاد یک کد هش شده جدید و رفع خطا دستور ذیل را وارد کنید (یک اسم از شما درخواست خواهد اسم را به دلخواه وارد کنید)

php artisan passport:client --personal

این ارور به این راحتی حل شد امیدوارم با آموزش های بیشتری در زمینه لاراول در خدمت شما دوستان عزیز باشیم لطفا این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده