Validation rule unique requires at least 1 parameters

Validation rule unique requires at least 1 parameters.

رفع  خطای Validation rule unique requires at least 1 parameters در لاراول از آموزش رایگان لاراول

در اعتبارسنجی، وقتی شما برای یکتا بودن یک فیلد از جدول، از اعتبارسنجی unique در لاراول استفاده می کنید حتما باید اسم جدول نیز اعلام شود در غیر اینصورت شما با خطای یاد شده رو به رو خواهید شد

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 923
پرسش و پاسخ: 0

مثال که ارور یاد شده را خواهد داشت [چون مقدار unique بدون اسم جدول مربوطه از دیتابیس نوشته شده است]

$this->validate($request,[            

'title' => 'required|min:1|max:70|string|unique',

 ]);

مثال صحیح و بدون ارور بافرض اسم جدول در دیتابیس برابر با posts می باشد.

$this->validate($request,[            

'title' => 'required|min:1|max:70|string|unique:posts',

 ]);

آموزش لاراول (laravel) دوره جامع پروژه محور ساخت فروشگاه اینترنتی

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده