عناوین (سرتیترها) در html (Headings h1 h2 h3 h4 h5 h6)

عناوین (سرتیترها) در html (Headings h1 h2 h3 h4 h5 h6)

سرتیتر ها در html از h1 تا h6 نشانه گذاری دارند و عنوان هر پاراگراف را میتوانید با سرتیتر ها مشخص کنید طبق الگوی w3c بهتر است سرتیترها در یک صفحه html به ترتیب باشد و به هیچ عنوان سرتیتری را از ترتیب خارج نکنید بحث سرتیترها در سئوی محتوای سایت نیز اهمیت بسزایی دارد و موتورهای جستجو اهمیت پاراگراف را براساس سرتیترها دنبال می کنند (البته این وضعیت برای زمان نگارش مقاله می باشد و احتمال دارد بعدها تغییر کند توسط موتورهای جستجو). 

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 670
پرسش و پاسخ: 0

سرتیتر (عناوین) در html (تگ های h1,h2,h3,h4,h5,h6)

h1 با مهمترین و با اهمیت ترین است و در یک صفحه نباید تکرار شود و h6 کم اهمیت ترین سرتیتر می باشد.

<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>

عناوین مهم هستند موتورهای جستجو از عناوین برای فهرست بندی ساختار و محتوای صفحات وب شما استفاده می کنند. استفاده از عناوین برای نشان دادن ساختار محتوا مهم است.

از <h1> باید برای عناوین اصلی استفاده شود و به دنبال آن <h2> و سپس از <h3> با اهمیت کمتری و غیره استفاده شود.

سایز عناوین در html

عناوین (سرتیترها) در html دارای سایز پیش فرض می باشند اما می توانید استایل و سایز خاصی نیز برای هر کدام از سرتیترها مشخص کنید

<h1 style="font-size:60px;">Heading 1</h1>

بیشتر بدانیم : پاراگراف در html (Paragraphs) تگ p 

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده