سواپ در بازار فارکس چیست؟

هنگامی که شما معامله ای باز میکنید و بیشتر از 24 ساعت (اگر کمتر از 24 ساعت باشد سواپ تعلق نمیگیرد) معامله شما باز بماند، بروکر بهره ای با توجعه به نرخ بهره آن ارز  برای پوزیشن شما اعمال می کند.

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

323

پرسش و پاسخ

0
سواپ در بازار فارکس چیست؟

فهرست مطالب برای مطالعه

مقدار سواپ به بهره بانکی آن ارز و حجم معامله شما بستگی دارد. سواپ هم میتواند مثبت باشد و هم منفی : برای مثال شما بر روی جفت ارز GBPCHF معامله buy دارد ؛ اگر نرخ بهره پوند انگلیس 2% باشد و نرخ بهره فرانک سوئیس 5% باشد، شما باید 3 درصد سواپ بپردازید. اگر پوزیشن شما به جای buy پوزیشن sell باز میکردید به شما 3% سواپ مثبت تعلق میگرفت.