نحوه تشخیص تایم فریم بیس های معاملاتی (پرایس اکشن)

نحوه تشخیص تایم فریم بیس های معاملاتی (پرایس اکشن)

هنگامی که ما بیس(محل چرخش قیمت، پیوت) را تشخیص می دهیم باید بدانیم که برای کدام تایم فریم می باشد،زیرا:

  1. بیس موجود در تایم 5 دقیقه برای ما برگشتی به اندازه ATR همان تایم می دهد.
  2. بیس تایم پایین تر نمیتواند جلوی قیمت برگشتی از تایم بالاتر را بگیرد؛ برای مثال بیس تایم ساعتی نمیتواند جلوی برگشت قیمت از تایم هفتگی را بگیرد.
زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 3054
پرسش و پاسخ: 0

مشخصات تایم فریم واقعی بیس(RBD - DBD):

  1. شاهد 3 یا 4 کندل باشیم
  2. کندل ها در دل یکدیگر باز و بسته شده باشند

مراحل قدم به قدم:

ابتدا محدوده ای را مشخص میکنیم که کندل ها در دل یکدیگر باز و بسته شده باشند.

سپس تایم فریم را به اندازه ای بالا میبریم که نهایتا شاهد 3 الی 4 کندل باشیم.

مشخصات تایم فریم (پرایس اکشن)مشخصات تایم فریم (پرایس اکشن)مشخصات تایم فریم (پرایس اکشن)مشخصات تایم فریم (پرایس اکشن)مشخصات تایم فریم (پرایس اکشن)

همانطور که مشاهده می کنید ما از تایم 5 دقیقه تا روزانه تایم فریم را بالا آوردیم و دیدیم که بیس برای دیلی نیست پس یک تایم پایین می آییم و به 4 ساعته می رسیم. این بیس متعلق به تایم 4 ساعته می باشد.

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده