آموزش حلقه while در پایتون (Python)

آموزش حلقه while در پایتون (Python)

در مقالات قبلی اشاره ای کوتاه به حلقه ها داشتیم و گفتیم که در آینده بیشتر در مورد آن ها با شما حرف می زنیم، حال زمان آن رسیده که پرونده حلقه ها را هم در دو مقاله بعدی ببندیم.

حلقه ها در برنامه نویسی بسیاربسیار حائر اهمیت هستند و میشه گفت تقریبا در همه زبان های برنامه نویسی وجود دارد و یک مبحث پایه محسوب می شود.

در پایتون ما دو حلقه اصلی داریم :

 1. حلقه while
 2. حلقه for
زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 1764
پرسش و پاسخ: 0

حلقه while

با حلقه while می توانیم مجموعه ای از دستورات را تا زمانی که یک شرط درست باشد اجرا کنیم.

مثال: در این مثال مقدار i را تا زمانی که کمتر از 6 است در خروجی چاپ می کند.

i = 1
while i < 6:
 print(i)
 i += 1

حلقه while در پایتون (Python)

نکته: به یاد داشته باشید که داخل حلقه مقدار i را اضافه کنید، در غیر این صورت حلقه به شکل بی نهایت اجرا خواهد شد.

حلقه while برای آماده شده به متغیرهای مربوطه نیاز دارد، در این مثال ما i را که متغیر مربوطه است با مقدار 1 مقداردهی کرده ایم.

دستور break

با استفاده از دستور break می توانیم از حلقه خارج شویم حتی اگر شرط درست باشد.

مثال: در این حلقه زمانی که I = 3 شود از حلقه خارج میشود.

i = 1
while i < 6:
 print(i)
 if i == 3:
  break
 i += 1

دستور break حلقه while در پایتون (Python)

دستور continue

با این دستور می توانیم از پیمایش مقدار فعلی حلقه صرف نظر کنیم و ادامه دستورات را اجرا کنیم.

مثال: در این مثال زمانی که I = 3 شود مقدار 3 را چاپ نمی کند با دستورات بعدی کار را ادامه می دهد.

i = 0
while i < 6:
 i += 1
 if i == 3:
  continue
 print(i)

دستور continue حلقه while در پایتون (Python)

دستور else

با این دستور می توان یک بار دیگر دستورات را اجرا کرد در حالی که شرط درست نباشد.

مثال: در این مثال پس از نادرست بودن شرط یک پیام نادرست بودن شرط را چاپ می کند.

i = 1
while i < 6:
 print(i)
 i += 1
else:
 print("i is no longer less than 6")

دستور else حلقه while در پایتون (Python)

خب در اینجا به پایان بحث حلقه while در پایتون رسیدیم، در مقاله بعدی به طور مفصل در مورد حلقه for با شما صحبت خواهیم کرد.

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده