آموزش حلقه While و Do While در سی شارپ

حلقه ها در سی شارپ می توانند یک بلوک کد را اجرا کنند تا زمانی که یک شرط مشخص شده حاصل شود.

حلقه ها مفید هستند زیرا باعث صرفه جویی در وقت می شوند ، خطاها را کاهش می دهند و باعث خوانایی بیشتر کد می شوند.

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

422

پرسش و پاسخ

0
آموزش حلقه While و Do While در سی شارپ

فهرست مطالب برای مطالعه

حلقه While

حلقه while به شرطی که یک شرط مشخص True باشد ، در یک بلوک کد قرار می گیرد (اجرای کدهای داخل حلقه تا زمانی که شرط درست باشد انجام خواهد شد).

while (condition) 
{
  // code block to be executed
}

در مثال زیر ، کد موجود در حلقه بارها و بارها اجرا می شود ، به شرطی که یک متغیر (i) کمتر از 5 باشد:

int i = 0;
while (i < 5) 
{
  Console.WriteLine(i);
  i++;
}

توجه: فراموش نکنید که متغیر مورد استفاده در شرایط را افزایش دهید، در غیر این صورت حلقه هرگز پایان نخواهد یافت!

حلقه Do/While

حلقه do / while نوع دیگری از حلقه while است. این حلقه قبل از بررسی صحت شرط ، بلاک کد را یک بار اجرا می کند ، سپس حلقه را تکرار می کند تا زمانی که شرط درست باشد

do 
{
  // code block to be executed
}
while (condition);

مثال زیر از حلقه do / while استفاده می کند. حلقه همیشه حداقل یک بار اجرا می شود ، حتی اگر شرط نادرست باشد ، زیرا قبل از آزمایش شرط ، کد اجرا می شود

int i = 0;
do 
{
  Console.WriteLine(i);
  i++;
}
while (i < 5);

فراموش نکنید که متغیر مورد استفاده را در شرایط افزایش دهید ، در غیر این صورت حلقه هرگز پایان نخواهد یافت