حذف فایل در پایتون (Python Delete)

حذف فایل در پایتون (Python Delete)

حذف فایل در پایتون مانند باز کردن، خواندن، نوشتن، ایجاد کردن آن ها بسیار ساده و آسان و در عین حال مهم و حیاتی است.

برای اینکه بتوانیم یک فایل را حذف کنیم باید ابتدا یک ماژول در پایتون با نام os را به برنامه خود import کنیم، بعد متد ()os.remove را اجرا کنیم.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 1721
پرسش و پاسخ: 0

حذف فایل در پایتون

مثال: در مثال زیر فایل demofile.txt را با استفاده از متد ()os.remove حذف کرده است.

import os
os.remove("demofile.txt")

چک کردن وجود فایل

برای جلوگیری از ایجاد خطای عدم وجود فایل قبل از حذف باید ابتدا چک کنید که آیا فایلی که می خواهید آن را حذف کنید وجود دارد یا خیر.

برای چک کردن وجود فایل از متد ()os.path.exists استفاده می کنیم.

این موضوع را در زیر با یک کثال به شما نشان داده ایم.

مثال: در این مثال ابتدا چک می کند ببیند فایل demofile.txt وجود دارد، اگر وجود داشت آن را حذف می کند و در صورت عدم وجود فایل پیغام عدم وجود فایل مورد نظر به ما نشان داده می شود.

import os
if os.path.exists("demofile.txt"):
  os.remove("demofile.txt")
else:
  print("The file does not exist")

حذف پوشه

برای حذف یک پوشه به طور کامل از متد ()os.rmdir استفاده می کنیم.

مثال: در مثال زیر پوشه ای با نام myfolder را با متد ()os.rmdir به طور کامل حذف کرده ایم.

import os
os.rmdir("myfolder")

نکته: شما نمی توانید پوشه ای که شامل فایل است را حذف کنید و حذف پوشه فقط زمانی امکان پذیر است که پوشه مورد نظر خالی باشد.

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده