اشکال یا شکل آرایه با ماژول نامپای در پایتون (python NumPy)

اشکال یا شکل آرایه با ماژول نامپای در پایتون (python NumPy)

شکل یک آرایه به این معنا است که تعداد عناصر در هر بعد از آرایه چقدر است.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 1580
پرسش و پاسخ: 0

بدست آوردن شکل یک آرایه یا تعداد بعد در نامپای پایتون

آرایه های ماژول NumPy دارای ویژگی با نام shape هستند که برای هر شاخص که دارای عناصر مرتبط هستند، یک چندتایی (Tuple) برگشت می دهد.

مثال: در زیر شکل یک آرایه دو بعدی را در خروجی چاپ کرده ایم.


import numpy as np
arr = np.array([[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]])
print(arr.shape)

​

بدست آوردن شکل یک آرایه یا تعداد بعد در نامپای پایتون

در مثال بالا در خروجی (2,4) برگشت داده شده است به این معنی که آرایه دارای 2 بعد است که در هر بعد 4 عنصر قرار دارد.

مثال: در زیر یک آرایه 5 بعدی با استفاده از یک بردار با ndmin با مقادیر 1,2,3,4 ایجاد کرده ایم، و تایید کردیم که آخرین بعد دارای مقدار 4 است.

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4], ndmin=5)
print(arr)
print('shape of array :', arr.shape) 

بدست آوردن شکل یک آرایه یا تعداد بعد در نامپای پایتون

شکل Tuple نشان دهنده چه چیزی است؟

اعداد صحیح در هر شاخص (index)، در مورد تعداد عناصری است که در هر بعد وجود دارد.

در مثال بالا در شاخص شماره 4 (index-4)، مقدار 4 داریم، بنابراین می توان گفت که بعد 5 آرایه (1+4th)، دارای 4 عنصر است.

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده