آموزش canvas در HTML برای رسم اشکال

عنصر canvas برای ترسیم گرافیک در یک صفحه وب استفاده می شود. در HTML برای ترسیم اشکال گرافیکی شناور از طریق زبان برنامه نویسی جاوااسکریپت (JavaScript) استفاده می شود

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

512

پرسش و پاسخ

0
آموزش canvas در HTML برای رسم اشکال

فهرست مطالب برای مطالعه

canvas چیست

عنصر canvas فقط یک ظرف برای ترسیم گرافیک درون آن است. برای ترسیم گرافیک باید از زبان برنامه نویسی جاوااسکریپت (JavaScript) استفاده کنید. این عنصر چندین روش برای افزودن کادرها، مسیرها، دایره ها و تصاویر دارد.

 

پشتیبانی مرورگرها از canvas

اعداد تصویر زیر اولین نسخه مرورگرها را مشخص می کند که به شکل کامل از عنصر canvas پشتیبانی می کند.

پشتیبانی مرورگرها از عنصر canvas در HTML

مثال های canvas در html

Canvas در html یا بوم یک ناحیه مستطیل شکل در یک صفحه است است که به طور پیش فرض بدون حاشیه است.

مثال: ایجاد یک canvas به شکل زیر است

<canvas id="myCanvas" width="200" height="100"></canvas>

همیشه برای عنصر canvas یک ویژگی id (برای انتخاب عنصر در جاوااسکریپت) و یک عرض و ارتفاع مشخص کنید . برای افزودن حاشیه به آن از ویژگی style استفاده کنید.

مثال: در زیر یک canvas خالی از شکل گرافیکی را مشاهده می کنید.


<canvas id="myCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid #000000;">
</canvas>

بوم یا canvas در HTML

استفاده از جاوااسکریپت

پس از ایجاد کردن بوم (کادر مستطیل شکل) باید اشکال را با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوااسکریپت (JavaScript) رسم کنید.

در ادامه چند مثال برای شما آورده ایم:

مثال: در زیر با استفاده از جاوااسکریپت یک خط رسم کرده ایم

<script>
var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");
ctx.moveTo(0, 0);
ctx.lineTo(200, 100);
ctx.stroke();
</script>

رسم خط به وسیله canvas و جاوااسکریپت

مثال: در زیر با استفاده از جاوااسکریپت یک دایره رسم کرده ایم

script>
var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");
ctx.beginPath();
ctx.arc(95, 50, 40, 0, 2 * Math.PI);
ctx.stroke();
</script>

رسم دایره به وسیله canvas و جاوااسکریپت

مثال: در زیر با استفاده از جاوااسکریپت یک متن رسم کرده ایم

<script>
var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");
ctx.font = "30px Arial";
ctx.fillText("Hello World", 10, 50);
</script>

رسم متن به وسیله canvas و جاوااسکریپت

مثال: در زیر با استفاده از جاوااسکریپت یک متن با خط حاشیه (stroke) رسم کرده ایم

رسم متن حاشیه دار (stroke) به وسیله canvas و جاوااسکریپت

مثال: در زیر با استفاده از جاوااسکریپت یک پالت رنگ gradient رسم کرده ایم

<script>
var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");

// Create gradient
var grd = ctx.createLinearGradient(0, 0, 200, 0);
grd.addColorStop(0, "red");
grd.addColorStop(1, "white");

// Fill with gradient
ctx.fillStyle = grd;
ctx.fillRect(10, 10, 150, 80);
</script>

رسم پالت رنگ به وسیله canvas و جاوااسکریپت

مثال: در زیر با استفاده از جاوااسکریپت یک پالت رنگ gradient رسم کرده ایم

<script>
var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");
// Create gradient
var grd = ctx.createRadialGradient(75, 50, 5, 90, 60, 100);
grd.addColorStop(0, "red");
grd.addColorStop(1, "white");
// Fill with gradient
ctx.fillStyle = grd;
ctx.fillRect(10, 10, 150, 80);
</script>

رسم پالت رنگ به وسیله canvas و جاوااسکریپت

مثال: در زیر با استفاده از جاوااسکریپت یک عکس رسم کرده ایم

<script>
var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");
var img = document.getElementById("scream");
ctx.drawImage(img, 10, 10);
</script>

رسم عکس به وسیله canvas و جاوااسکریپت