افزودن یا اضافه کردن آیکن در ری اکت (react.js icon)

یک مبحث که اینجا میشه درمورد آن صحبت کرد این است که ؛ چه طور میتوانیم  در فریمورک react از icon  استفاده کنیم و در پروژه های خود استفاده کنیم

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

868

پرسش و پاسخ

0
افزودن یا اضافه کردن آیکن در ری اکت (react.js icon)

فهرست مطالب برای مطالعه

این فرایند خیلی خیلی ساده است و هیچ پیچیده گی ندارد .

نصب استاندارد بر روی پروژه :

yarn add react-icons
# or
npm install react-icons --save

روش استفاده در پروژه :

import { FaBeer } from 'react-icons/fa';

class Question extends React.Component {
    render() {
        return <h3> Lets go for a <FaBeer />? </h3>
    }
}