سارا موسوی

سارا موسوی

تخصص : مدیر دیجیتال مارکتینگ
تعداد مطالب : 7
"من همیشه می توانم آزادانه انتخاب کنم، اما باید بدانم که اگر انتخاب نکنم، باز هم انتخابی کرده ام."
رزومه استاد: