بهینه سازی call to action

بهینه سازی call to action
پادکست ها

بهینه سازی call to action(CTA)

سارا موسوی
گوینده : سارا موسوی

مدیر دیجیتال مارکتینگ

"من همیشه می توانم آزادانه انتخاب کنم، اما باید بدانم که اگر انتخاب نکنم، باز هم انتخابی کرده ام."

مشاهده تمام مطالب گوینده

ثبت نام
تعداد پادکست : 1
مدت زمان : 00:02:51
قیمت :
رایگان

بهینه سازی call to action