عناصر (المنت) html

عناصر (المنت) html

عنصر یا المنت در html با یک برچسب (تگ) شروع و با یک برچسب پایان می یابد.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 1355
پرسش و پاسخ: 0

عناصر (المنت) اچ تی ام ال (HTML Elements)

هر عنصر در html با یک تگ(برچسب) شروع و پایان مشخص می شود

<tagname>Content goes here...</tagname>
<نام تگ>محتوا</نام تگ>

عناصر تو در تو در html

عناصر HTML را می توان تو در تو قرار داد (این بدان معنی است که عناصر می توانند عناصر دیگری را نیز شامل شوند).

تمام اسناد HTML از عناصر HTML تو در تو تشکیل شده اند.

مثال زیر شامل چهار عنصر HTML است (<html> ، <body> ، <h1> و <p>):

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

بیشتر بدانیم : آموزش شی گرایی در php

بستن عناصر یا تگ های html

در html حتی اگر از تگ بستن مربوط استفاده نکنید کد شما کار خواهد کرد اما چون برچسب نهایی وجود ندارد ساختار کل صفحه به هم خواهد ریخت در مثال زیر دو عنصر p بسته نشده اند 

<html>
<body>

<p>This is a paragraph
<p>This is a paragraph

</body>
</html>

HTML به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست

برچسب های HTML به حروف کوچک و بزرگ حساس نیستند: منظور از <P> همان <p> است.

بیشتر بدانیم: صفات یا خصوصیات در اچ تی ام ال (HTML Attributes)

در استاندارد HTML الزامی به استفاده از حروف بزرگ یا کوچک نشده است ، اما W3C حروف کوچک را برای HTML توصیه می کند ، و برای مدل های مختلف دیگر مثل XHTML حروف کوچک را توصیه می کند.

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده