انواع متغیر ها و نوع داده در سی شارپ (Variable)

انواع متغیر ها و نوع داده در سی شارپ (Variable)

انواع متغیر ها و نوع داده در سی شارپ (Variable): متغیرها محلی برای ذخیره مقادیر داده به صورت موقت هستند.

در سی شارپ می توانیم تعداد مختلفی متغیر تعریف کنیم (با کلمات کلیدی مختلف تعریف شده است)

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 1125
پرسش و پاسخ: 0

متغیر ها در سی شارپ

برای مثال :

 • int عداد صحیح بدون اعشار را ذخیره می کند 
 • double اعداد صحیح و اعشاری را ذخیره می کند مانند 12.1
 • char  یک کاراکتر را ذخیره می کند مانند 'g'
 • string  یک متن را ذخیره می کند مانند "Hello World"
 • Bool یا true و یا false را ذخیره می کند (آموزش متغیرهای بولین (Boolean) در سی شارپ)

برای ایجاد متغیر ، باید نوع آن را مشخص کرده و یک مقدار را به آن اختصاص دهید مانند:

string name = "John";

برای ایجاد متغیر با داده عدد باید از کد زیر استفاده کنیم:

int myNum = 1;

ما می توانیم اول متغیر را تعریف کنیم بعد به آن داده دهیم مانند:

int myNum;
myNum = 15;

ما می توانیم داده ای که دادیم را تغییر بدیم مانند:

int myNum = 15;
myNum = 20;

سی شارپ یک نوع متغیر دیگری به نام Var دارد که این متغیر به صورت خودکار تشخیص می دهد شما چه داده ای به آن داده اید مانند:

var c="Ali";
20=var x; 

Constants (ثابت ها)

با این حال ، اگر نمی خواهید دیگران (یا خودتان) مقادیر موجود را بازنویسی کنند ، می توانید کلمه کلیدی const را اضافه کنید (این متغیر را "ثابت" اعلام می کند ، که به معنی غیرقابل تغییر و فقط خواندنی است):

const int myNum = 15;
myNum = 20;

نمایش متغیرها

از تابع ()WriteLine  اغلب برای نمایش مقادیر متغیر در پنجره کنسول استفاده می شود.

برای ترکیب متن و متغیر ، از عملگر + استفاده کنید:

string name = "John";
Console.WriteLine("Hello " + name);

همچنین می توانید از عملگر + برای جمع دو متغیر استفاده کنید:

string firstName = "John";
string lastName = "Doe";
string fullName = firstName + lastName;
Console.WriteLine(fullName);

برای مقادیر عددی ، عملگر + به عنوان یک عملگر ریاضی عمل می کند (توجه داشته باشید که ما از متغیرهای int (عدد صحیح) در اینجا استفاده می کنیم):

int x = 5;
int y = 6;
Console.WriteLine(x + y);

از مثال بالا می توانید انتظار داشته باشید:

x مقدار 5 را ذخیره می کند
y مقدار 6 را ذخیره می کند
سپس از تابع WriteLine برای نمایش مقدار x + y که 11 است استفاده می کنیم.

در مورد برنامه نویسی برای بازار کار پیشنهاد ما آموزش لاراول برای شماست.

تعریف چند متغیر در یک خط

برای اعلام بیش از یک متغیر از همان نوع ، از یک لیست جدا شده با کاما استفاده کنید:

int x = 5, y = 6, z = 50;
Console.WriteLine(x + y + z);
 1. تمام متغیرهای سی شارپ باید با نام های منحصر به فرد شناخته شوند.
 2. به این نامهای منحصر به فرد شناسه گفته می شود.
 3. شناسه ها می توانند نام کوتاه (مانند x و y) یا نام توصیفی بیشتر (سن ، جمع ، حجم کل) باشند.

توجه: استفاده از نامهای توصیفی به منظور ایجاد کد قابل فهم و قابل نگهداری توصیه می شود:

int minutesPerHour = 60;
int m = 60;

قوانین کلی برای ساختن نام برای متغیرها (شناسه های منحصر به فرد) عبارتند از:

 1. نام ها می توانند حاوی حروف ، رقم ها و نویسه های زیرین باشند (_)
 2. نام ها باید با یک حرف شروع شوند
 3. نام ها باید با یک حرف کوچک شروع شوند و نمی تواند حاوی فضای خالی باشد
 4. نام ها به حروف کوچک و بزرگ حساس هستند ("myVar" و "myvar" متغیرهای مختلف هستند)
 5. کلمات رزرو شده (مانند کلمات کلیدی سی شارپ ، مانند int یا double) نمی توانند به عنوان نام استفاده شوند

در ادامه چند نمونه تمرین را انجام می دهیم تا با متغیرها بیشتر آشنا شوید

نمونه ای از جابه جایی اعداد با متغیر کمکی:

int a=10;
int b=9;
int c=a;
int a=b;
int b=c;

نمونه ای از جابه جایی اعداد بدون متغیر کمکی:

int a,b;
a=10;
b=9;
a=a+b;
b=a-b;
a=b-a;

زمانی که می خواهیم بفهمیم عدد موجود زوج است یا فرد از این دستور استفاده می کنیم:

int Number=5;


if(Number%2==0)
{
"console.writeline("number is even);
}
else
{
"console.writeline("number is odd);
}

با آموزش متغیرها در پایتون (Python) و انواع آن دانش خود را افزایش دهیم. 

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده