آموزش متغیرهای بولین (Boolean) در سی شارپ

آموزش متغیرهای بولین (Boolean) در سی شارپ

آموزش متغیرهای بولین (Boolean) در سی شارپ: اغلب در برنامه نویسی شما به یک نوع داده نیاز خواهید داشت که فقط می تواند یکی از دو مقدار را داشته باشد ، مانند:

YES / NO

ON / OFF

TRUE / FALSE

برای این کار سی شارپ یک نوع داده bool (بولین) دارد که می تواند درست یا نادرست بودن مقادیر را دانست:

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 1431
پرسش و پاسخ: 0

متغیر بولین در سی شارپ

مقادیر قابل ذخیره در بولین (Boolean Values)

نوع بولی با کلمه کلیدی bool اعلام می شود و فقط می تواند مقادیر درست یا نادرست را بدست آورد:

bool isCSharpFun = true;
bool isFishTasty = false;
Console.WriteLine(isCSharpFun);
Console.WriteLine(isFishTasty);

 

Boolean Expression

یک Boolean Expression یک اصطلاح سی شارپ است که مقدار Boolean را برمی گرداند: درست یا نادرست.

برای یافتن صحت یک عبارت (یا یک متغیر) می توانید از یک عملگر مقایسه مانند عملگر بزرگتر از (>) استفاده کنید:

int x = 10;
int y = 9;
Console.WriteLine(x > y);

 در مثال های زیر ، از عملگر برابر با (==) برای ارزیابی یک عبارت استفاده می کنیم:

int x = 10;
Console.WriteLine(x == 10);

مقدار Boolean یک عبارت پایه ای برای تمام مقایسه ها و شرایط سی شارپ است.

نوع متغیر بولین (Boolean) در پایتون (Python) هم یک آموزش مرتبط است که تفاوت رفتار دو زبان رو میتونید با هم مقایسه کنید.

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده