نوع متغیر بولین (Boolean) در پایتون (Python)

نوع متغیر بولین (Boolean) در پایتون (Python)

در برنامه نویسی در بسیاری از مواقع می خواهید از درست یا غلط بودن یک عبارت مطلع شوید و یا درست و غلط بودن آن را بررسی کنید.

Boolean ها یکی از دو مقدار true و یا false را نشان می دهند.

شما در پایتون می توانید هر عبارتی را بررسی کنید و از درست و یا غلط بودن آن مطلع شوید.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 5586
پرسش و پاسخ: 0

وقتی دو مقدار را با هم مقایسه می کنید، عبارت ارزیابی میشود و پایتون یکی از دو مقدار true و یا false را برمیگرداند.

print(10 > 9)
print(10 == 9)
print(10 < 9)

 

مقایسه دو عبارت در پایتون (Python)

وقتی یک شرط را در دستور if اجرا می کنید پایتون یکی از دو مقدار true و یا false را برمیگرداند.

در مثال زیر یک عبارت را با توجه به درست و غلط بودن شرط در خروجی چاپ می کند.

a = 200
b = 33
if b > a:
  print("b is greater than a")
else:
  print("b is not greater than a")

 

برگشت بولی عبارت شرطی در پایتون (Python)

 

ارزیابی مقادیر و متغیرها با تابع bool

تابع bool به شما اجازه می دهد که هر مقداری را ارزیابی کنید و یکی از دو مقدار true و یا false را برای شما به عنوان خروجی برمیگرداند.

مثال زیر یک عبارت عددی و یک عبارت رشته ای را ارزیابی می کند.

x = "Hello"
y = 15
print(bool(x))
print(bool(y))

 

ارزیابی مقادیر و متغیرها با تابع bool در پایتون (Python)

 

مقادیر true

تقریبا هر مقداری که دارای یک نوع محتوا باشد مقدار true را برمیگرداند.

به جز رشته خالی، هر رشته و یا متغیر رشته ای مقدار true را برمیگرداند.

هر عددی به جز عدد 0 مقدار true را برگشت می دهد.

همه list ها،  tuple ها، set ها و dictionary ها به جز مقدار خالی از آن ها مقدار true را برمیگرداند.

bool("abc")
bool(123)
bool(["apple", "cherry", "banana"])

 

عباراتی که مقدار true را در پایتون (Python) برمیگردانند

 

مقادیر false

در حقیقت، مقادیر زیادی با مقدار false  ارزیابی نمی شوند به جز مقادیر خالی مانند  () , [] , “” , {} ، مقدار عددی 0، مقدار None و البته مقادیری که با مقدار false مقدار دهی شده باشند.

bool(False)
bool(None)
bool(0)
bool("")
bool(())
bool([])
bool({})

 

عباراتی که مقدار false را در پایتون (Python) برمیگردانند

 

در یک مورد دیگر نیز مقدار یا شی با مقدار false ارزیابی می شوند و آن این است که شما یک شی داشته باشید و آن را از کلاسی با تابع __len__ ساخته باشید. در این صورت مقدار برگشتی false و یا 0 خواهید داشت.

class myclass():
  def __len__(self):
    return 0
myobj = myclass()
print(bool(myobj))

 

برگشت مقدار false در پایتون (Python) با تابع __len__

 

برگشت مقدار بولی در توابع

شما می توانید یک تابع بسازید که مقدار Boolean را برگشت دهد.

def myFunction() :
  return True
print(myFunction())

 

برگشت مقدار بولی توابع در پایتون (Python)

شما همچنین می توانید کد خودتون رو بر اساس جواب بولی یک تابع اجرا کنید.

در مثال زیر در صورتی که تابع مقدار true را برگرداند کلمه “YES!” چاپ می شود در غیر این صورت کلمه “NO!” چاپ خواهد شد.

def myFunction() :
  return True
if myFunction():
  print("YES!")
else:
  print("NO!")

 

اجرای کد بر اساس جواب بولی تابع در پایتون (Python)

 

پایتون دارای توابع داخلی زیادی است که مقدار بولی را برمیگرداند، مانند تابع Isinstance() که برای تعیین اینکه آیا شی از نوع داده خاصی است یا نه استفاده می شود.

در مثال زیر بررسی می شود که شی از نوع داده ای عددی است یا خیر.

x = 200
print(isinstance(x, int))

 

برگشت بولی تابع Isinstance() در پایتون (Python)

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده