آموزش انواع عملگر ها (operators) در سی شارپ

آموزش انواع عملگر ها (operators) در سی شارپ

آموزش انواع عملگر ها (operators) در سی شارپ: از عملگر ها برای انجام عملیات بر روی متغیرها و مقادیر در سی شارپ استفاده می شود.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 1040
پرسش و پاسخ: 0

عملگر ها (Operators) در سی شارپ

در مثال زیر ، از عملگر + برای جمع کردن دو مقدار استفاده می کنیم:

int x = 100 + 50;

اگرچه از عملگر + معمولاً برای جمع کردن دو مقدار استفاده می شود ، مانند مثال بالا ، همچنین می تواند برای جمع کردن یک متغیر و یک مقدار ، یا یک متغیر و یک متغیر دیگر استفاده شود:

int sum1 = 100 + 50;
int sum2 = sum1 + 250;
int sum3 = sum2 + sum2;

عملگر های حسابی

از عملگرهای حساب برای انجام عملیات ریاضی مشترک استفاده می شود:

عملگر های حسابی برای ریاضی در سی شارپ

عملگر های واگذاری سی شارپ

از عملگر های واگذاری برای اختصاص مقادیر به متغیرها استفاده می شود.

در مثال زیر ، ما از عملگر  واگذاری (=) برای اختصاص مقدار 10 به متغیری به نام x استفاده می کنیم:

int x = 10;

عملگر های واگذاری اضافی (+ =) مقداری را به متغیر اضافه می کند:

int x = 10;
x += 5;

لیستی از کلیه عملگر های واگذاری:

از عملگرهای واگذاری برای اختصاص مقادیر به متغیرها در سی شارپ استفاده می شود

 عملگرهای مقایسه سی شارپ

از عملگر های مقایسه برای مقایسه دو مقدار استفاده می شود:

عملگرهای مقایسه سی شارپ

عملگر های منطقی سی شارپ

عملگر های منطقی سی شارپ

عملیات ضرب دو عدد با استفاده از جمع:

using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
     
      Console.WriteLine("Enter first number");
      var x = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("enter second number");
      var q = Console.ReadLine();
      int y = Int32.Parse(x);
      int z = Int32.Parse(q);
      int l = 0;
      for (int i = 0; i < y; i++)
      {
       l+= z;
      }
      Console.WriteLine(l);
    }
  }
}

بیشتر بدانیم : آموزش توابع ریاضی (کلاس Math) در سی شارپ 

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده