آموزش توابع ریاضی (کلاس Math) در سی شارپ

آموزش توابع ریاضی (کلاس Math) در سی شارپ

آموزش توابع ریاضی (Math) در سی شارپ که به شما امکان می دهد کارهای ریاضی را روی اعداد انجام دهید.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 1089
پرسش و پاسخ: 0

آموزش عملیات ریاضی (Math) در سی شارپ

کلاس سی شارپ Math تابع های زیادی دارد که به شما امکان می دهد کارهای ریاضی را روی اعداد انجام دهید.

تابع ()Math.Max

برای یافتن بالاترین مقدار x و y می توان از تابع Math.Max (x، y) استفاده کرد:

Math.Max(5, 10);

تابع ()Math.Min

برای یافتن کمترین مقدار x و y می توان از تابع Math.Min (x، y) استفاده کرد:

Math.Min(5, 10);

تابع Math.Sqrt(x)

تابع  Math.Sqrt (x) ریشه مربع x (جذر) را برمی گرداند:

Math.Sqrt(64);

تابع Math.Abs(x)

تابع Math.Abs (x) مقدار مطلق (مثبت) x را برمی گرداند:

Math.Abs(-4.7);

تابع Math.Round

تابع ()Math.Round  یک عدد را به نزدیکترین عدد کامل می گرداند(تغریب می زند):

Math.Round(9.99);

برای round کردن واحد پول حتما توابعی در سی شارپ وجود داره اما ما در اینجا یک مثال از گرد کردن واحد پول ارائه کردیم که کمک میکه مثلا عدد 1497397 تومن رو تبدیل به عدد 1498000 تومن کنیم

using System;

namespace ConsoleApp33
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var Money = 9934567.0f;
      Money= Money * 0.001f;
      var l = Math.Ceiling(Money); 
      l=l*1000;
      Console.WriteLine(l);
    }
  }
}

آموزش رشته ها (string) در سی شارپ  موضوع بعدی در مسیر یادگیری سی شارپ برای شماست.

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده