آموزش دستورات break و continue در سی شارپ

دستور break سی شارپ برای پرش از دستورات فعلی و دستور continue سی شارپ برای شکستن اجرای دستورات در حلقه ها استفاده می شود

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

491

پرسش و پاسخ

0
آموزش دستورات break و continue در سی شارپ

فهرست مطالب برای مطالعه

Break در سی شارپ

قبلاً دستور break را مشاهده کرده اید که در مبحث قبلی برنامه نویسی سی شارپ مطرح شد. این مورد برای "پرش از دستور" switch استفاده شد.

از دستور break می توان برای پرش از حلقه نیز استفاده کرد.

این مثال وقتی i برابر با 4 باشد از حلقه خارج می شود:

for (int i = 0; i < 10; i++) 
{
 if (i == 4) 
 {
  break;
 }
 Console.WriteLine(i);
}

Continue در سی شارپ

در صورت بروز یک شرط مشخص، دستور تکرار یک تکرار را می شکند (در حلقه) و با تکرار بعدی در حلقه ادامه می یابد.

این مثال مقدار 4 را رد می کند:

for (int i = 0; i < 10; i++) 
{
 if (i == 4) 
 {
  continue;
 }
 Console.WriteLine(i);
}

Break و Continue در حلقه While 

همچنین می توانید از break و continue در حلقه های while استفاده کنید:

int i = 0;
while (i < 10) 
{
 Console.WriteLine(i);
 i++;
 if (i == 4) 
 {
  break;
 }
}
int i = 0;
while (i < 10) 
{
 if (i == 4) 
 {
  i++;
  continue;
 }
 Console.WriteLine(i);
 i++;
}