آموزش دستورات break و continue در سی شارپ

آموزش دستورات break و continue در سی شارپ

آموزش دستورات break و continue در سی شارپ: دستور break سی شارپ برای پرش از دستورات فعلی و دستور continue سی شارپ برای شکستن اجرای دستورات در حلقه ها استفاده می شود

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 933
پرسش و پاسخ: 0

Break در سی شارپ

قبلاً دستور break را مشاهده کرده اید که در مبحث قبلی برنامه نویسی سی شارپ مطرح شد. این مورد برای "پرش از دستور" switch در سی شارپ استفاده شد.

از دستور break می توان برای پرش از حلقه نیز استفاده کرد.

این مثال وقتی i برابر با 4 باشد از حلقه خارج می شود:

for (int i = 0; i < 10; i++) 
{
 if (i == 4) 
 {
  break;
 }
 Console.WriteLine(i);
}

Continue در سی شارپ

در صورت بروز یک شرط مشخص، دستور تکرار یک تکرار را می شکند (در حلقه) و با تکرار بعدی در حلقه ادامه می یابد.

این مثال مقدار 4 را رد می کند:

for (int i = 0; i < 10; i++) 
{
 if (i == 4) 
 {
  continue;
 }
 Console.WriteLine(i);
}

Break و Continue در حلقه While 

همچنین می توانید از break و continue در حلقه های while در سی شارپ استفاده کنید:

int i = 0;
while (i < 10) 
{
 Console.WriteLine(i);
 i++;
 if (i == 4) 
 {
  break;
 }
}
int i = 0;
while (i < 10) 
{
 if (i == 4) 
 {
  i++;
  continue;
 }
 Console.WriteLine(i);
 i++;
}
بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده