گرفتن ورودی از کاربر با تابع input در پایتون (python)

گرفتن ورودی از کاربر با تابع input در پایتون (python)

در بعضی از مواقع یا بهتر است بگم در اکثر برنامه ها برنامه نویس نیاز دارد که اطلاعاتی را از کاربر دریافت کند و عملیاتی روی آن ها انجام دهد و نتیجه ای را دوباره به کاربر نشان دهد، این عمل در پایتون هم امکان پذیر است.

پایتون به کاربر اجازه ورود اطلاعات را می دهد، به این معنی که ما می توانیم از کاربر اطلاعاتی را دریافت کنیم.

ورودی اطلاعات توسط کاربر در نسخه 3.6  پایتون کمی متفاوت تر از نسخه 2.7 است.

در نسخه 3.6 پایتون برای ورود اطلاعات توسط کاربر از متد ()input استفاده می شود، در صورتی که برای ورود اطلاعات توسط کاربر در نسخه 2.7 از متد ()raw_input استفاده می شد.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 2259
پرسش و پاسخ: 0

متد input برای ورودی در پایتون

مثال: در این مثال از کاربر نام او را سوال می کنید و کاربر نام خود را وارد می کند و بعد از ورود نام و زدن enter، نام او در خروجی چاپ می شود که در این مثال از نسخه 3.6 استفاده شده است.

username = input("Enter username:")
print("Username is: " + username)

متد input برای ورودی در پایتون

در این جا منتظر ورود اطلاعات (نام) توسط کاربر است، نام را وارد می کنیم و enter می زنیم و نام او در خروجی چاپ می شود همانند زیر.

متد ()input در پایتون (Python)

متد ()raw_input

مثال: در این مثال همان مثال بالا را این بار در نسخه 2.7 پایتون اجرا کرده ایم.

username = raw_input("Enter username:")
print("Username is: " + username)

متد ()raw_input در پایتون (Python)

در عکس بالا منتظر ورود اطلاعات توسط کاربر است و بعد از ورود اطلاعات و زدن enter اطلاعات در خروجی چاپ می شوند، مانند زیر.

متد ()raw_input در پایتون (Python)

نکته: پایتون وقتی به تابع input می رسد، اجرا را تا زمان ورود اطلاعات توسط کاربر متوقف می کند و زمانی که اطلاعات وارد شد و کلید enter زده شد، اجرا دوباره ادامه پیدا می کند.

خب در این مقاله کوتاه هم با متدهای ورود اطلاعات در نسخه های پایتون آشنا شدید و هر جایی که نیاز به ورود اطلاعات توسط کاربر داشتید می توانید از آن استفاده کنید.

در مقاله بعدی درباره String Formatting با شما حرف خواهیم زد که برای کار با رشته ها در پایتون بسیار کاربردی و مهم هستند.

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده