ورودی (User Input) در سی شارپ

ورودی (User Input) در سی شارپ

زمان مطالعه

3 دقیقه

تعداد بازدید

1002

تعداد پرسش ها

0

افزودن به لیست علاقه مندی ها


برچسب ها :

نکات سی شارپ

اشتراک گذاری این مطلب

ورودی (User Input) سی شارپ

شما قبلا یاد گرفتید که ( )Console.WriteLine در سی شارپ برای چاپ کردن مقادیر است. اکنون از ()Console.ReadLine برای دریافت ورودی کاربر خواهیم استفاده کرد.

در مثال زیر کاربر می تواند نام کاربری خود را وارد کند که در متغیر userName ذخیره می شود. سپس مقدار userName را چاپ می کنیم

Console.WriteLine("Enter username");
string userName = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Username is: " + userName);

ورودی و شماره کاربر

تابع()string  Console.ReadLine برمی گرداند.بنابراین ، شما نمی توانید از نوع داده دیگری ، مانند int استفاده کنید برنامه زیر خطایی ایجاد می کند

Console.WriteLine("Enter your age);
int age = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Your age is: " + age);

خطای ایجاد شده :  'Cannot implicitly convert type 'string' to 'int

همانطور که پیام خطا می گوید ، شما به طور ضمنی نمی توانید نوع رشته را به int تبدیل کنید.

شما در فصل گذشته یاد گرفتید که چگونه داده ها را به هم تبدیل کنیم با استفاده از تابع Convert.To :

Console.WriteLine("Enter your age");
int age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Your age is: " + age);

نمونه کد چک کردن ورودی که string  هستش یا integer :

using System;
					
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		Console.Write("Enter a Number\n");
		string input = Console.ReadLine(); //get the input
		int num = -1;
		if (!int.TryParse(input, out num))
		{
			Console.WriteLine("stirng");
		}
		else
		{
		   Console.WriteLine("is integer");
		}
	}
}
var input=Console.ReadLine();
		Type tp = input.GetType();
		if (tp.Equals(typeof(int)))
		{
			Console.WriteLine("int");
		}
		else
		{
			Console.WriteLine("string");
		}

 پرسش و پاسخ
0
دوره پیشنهادی
دوره پیشنهادی