اعتبارسنجی شماره موبایل در لاراول

اعتبارسنجی شماره موبایل در لاراول

اعتبارسنجی شماره موبایل در فریم ورک لاراول با استفاده از Validation به سادگی قابل انجام می باشد. ما در این مثال می خواهیم شماره موبایل های ایرانی را اعتبار سنجی کنیم و اگر درست بود کاربر می تواند از مرحله اعتبار سنجی فارق شود.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 3094
پرسش و پاسخ: 0

برای اعتبارسنجی شماره موبایل در لاراول :

  • نوع عددی (numeric)
  • تعداد ارقام (digits)
  • اعتبار سنجی شروع شماره برای شماره های ایرانی (regex)

و براساس اجباری بودن، یکتا بودن نوع های زیر نیز می تواند اضافه شود

  • ضروریت مقداردهی (required)
  • یکتا بودن در جدول مورد نظر (unique) جدول انتخابی مثلا با اسم user
'mobile' => 'required|regex:/(09)[0-9]{9}/|digits:11|numeric',

چند نکته :

1 . استفاده از min و max کاملا بی معنی هستش برای شماره موبایل و بجای این دو نوع digits دقیقا معلوم میکنه که باید عدد وارده 11 رقمی باشد نه کمتر و نه بیشتر.

2 . استفاده از between نیز بی معنی هستش!!! چرا که میگه عدد بین چه اعدادی باشد مثلا اگه بگیم between:1,3 یعنی عدد وارد عددی از یک تا 3 باشد و بزرگتر یا کوچکتر نباید باشد در بعضی از سایتها اینو دیدم که اشاره کردم پس استفاده از نوع digits کافیه.

 

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده