علائم، نشانه ها (Symbols) و نحوه درج علامت های خاص در html

در HTML کاراکترها و نمادهایی که بر روی صفحه کلید شما وجود ندارند هم می توانید اضافه کنید.

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

1107

پرسش و پاسخ

0
علائم، نشانه ها (Symbols) و نحوه درج علامت های خاص در html

فهرست مطالب برای مطالعه

Symbol entities یا علائم خاص در HTML

موجودیت ها در  HTML در مقاله قبل با همین عنوان توضیح داده شد.

بسیاری از نمادهای ریاضی، فنی و پولی در صفحه کلید معمولی وجود ندارند.

برای افزودن چنین نمادهایی به صفحه HTML خود، می توانید از نام موجودیت و یا شماره موجودیت (اعشاری یا هگزادسیمال) استفاده کنید.

مثال: در زیر علامت یورو را با نام موجودیت و شماره اعشاری موجودیت و شماره هگزادسیمال موجودیت برای شما نشان داده دایم.

<p>I will display &euro;</p>
<p>I will display &#8364;</p>
<p>I will display &#x20AC;</p>

نحوه درج علامت های خاص در html

برخی از نمادهای ریاضی پشتیبانی شده توسط HTML

نمادهای ریاضی HTML
کاراکتر نام موجودیت شماره موجودیت توضیحات کاراکتر
;forall& ;#8704& برای همه
;part& ;#8706& تفاوت جزئی
;exist& ;#8707& در صورت وجود
;empty& ;#8709& مجموعه خالی یا تهی
;nabla& ;#8711& عملگر دل یا نابلا
;isin& ;#8711& نماد عضویت
;notin& ;#8713& نماد عضو نبودن
;ni& ;#8715& نماد عضویت
;prod& ;#8719& حاصلضرب
;sum& ;#8721& زیگما

 

برخی از نمادهای یونانی پشتیبانی شده توسط HTML

نمادهای یونانی HTML
کاراکتر نام موجودیت شماره موجودیت توضیحات کاراکتر
Α ;Alpha& ;#913& حرف آلفا
Β ;Beta& ;#914& حرف بتا
Γ ;Gamma& ;#915& حرف گاما
Δ ;Delta& ;#916& حرف دلتا
Ε ;Epsilon& ;#917& حرف اپسیلون
Ζ ;Zeta& ;#918& حرف زتا

برخی دیگر از نمادهای پشتیبانی شده توسط HTML

نمادهای پشتیبانی شده HTML
کاراکتر نام موجودیت شماره موجودیت توضیحات کاراکتر
© ;copy& ;#169& علامت کپی رایت
® ;reg& ;#174& علامت ریجیستر
;euro& ;#8364& علامت یورو
;trade& ;#8482& علامت ترید مارک
;larr& ;#8592& پیکان به سمت چپ
;uarr& ;#8593& پیکان رو به بالا
;rarr& ;#8594& پیکان رو به راست
;darr& ;#8595& پیکان رو به پایین
;spades& ;#9824& خال پیک سیاه
;clubs& ;#9827& خاله سه برگ سیاه
;hearts& ;#9829& خال دل سیاه
;diams& ;#9830& خال خشت سیاه