متد old دسترسی به دیتای قبلی فرم در لاراول

متد old دسترسی به دیتای قبلی فرم در لاراول

زمان اعتبار سنجی اطلاعات قدیمی یک کاربر در لاراول در صورتی که کاربر اطلاعات را به اشتباه وارد کند به صفحه ورود اطلاعات باز خواهد گشت و اطلاعات در باکس ورودی به حالت پیش فرض خواهد برگشت

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 994
پرسش و پاسخ: 0

برای نمایش این دیتای قدیمی برای انواع مختلف مثال هایی برای شما حاضر گردیده است که برای همیشه مشکل این قسمت را حل می کنیم.

مثال Old Input text type :  ما value این textbox را برابر با مقدار قدیمی گذاشته ایم 

<input type="text" name="username" value="{{ old('username') }}">

مثال همراه با مقدار قدیمی و مقدار پیش فرض در صورت نبودن مقدار قدیمی ( در این مثال behzadamin در صورت نبودن مقدار قدیمی مقدار پیش فرض خواهد بود )

<input type="text" name="username" value="{{ old('username','behzadamin') }}">

مثال Old Input text number 

<input type="number" name="age" value="{{ old('age') }}">

همراه با مقدار پیش فرض : که عدد پیش فرض 25 را برای آن در نظر گرفته ایم 

<input type="number" name="age" value="{{ old('age',25) }}">

مثال Old Textarea 

<textarea name="address">{{ old('address') }}</textarea>

همراه با مقدار پیش فرض 

<textarea name="address">{{ old('address','tehran -street eskandari') }}</textarea>

مثال Old input SelectBox

<select name="car">

  <option {{ old('car')=='BMW' ? 'selected' : '' }} value="BMW">BMW</option>

  <option {{ old('car')=='Peykan' ? 'selected' : '' }} value="Peykan">Peykan</option>

</select>

مثال Old input Checkbox

<input type="checkbox" name="men" {{ old('men')=='on' ? 'checked' : '' }}>

لطفا در صورت داشتن سوال از قسمت پرسش و پاسخ همین مطلب اقدام به طرح سوال خود کنید.

آموزش لاراول دوره جامع پروژه محور ساخت فروشگاه اینترنتی

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده