متد old دسترسی به دیتای قبلی فرم در لاراول

زمان اعتبار سنجی اطلاعات قدیمی یک کاربر در لاراول در صورتی که کاربر اطلاعات را به اشتباه وارد کند به صفحه ورود اطلاعات باز خواهد گشت و اطلاعات در باکس ورودی به حالت پیش فرض خواهد برگشت

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

570

پرسش و پاسخ

0
متد old دسترسی به دیتای قبلی فرم در لاراول

فهرست مطالب برای مطالعه

برای نمایش این دیتای قدیمی برای انواع مختلف مثال هایی برای شما حاضر گردیده است که برای همیشه مشکل این قسمت را حل می کنیم.

مثال Old Input text type :  ما value این textbox را برابر با مقدار قدیمی گذاشته ایم 

<input type="text" name="username" value="{{ old('username') }}">

مثال همراه با مقدار قدیمی و مقدار پیش فرض در صورت نبودن مقدار قدیمی ( در این مثال behzadamin در صورت نبودن مقدار قدیمی مقدار پیش فرض خواهد بود )

<input type="text" name="username" value="{{ old('username','behzadamin') }}">

مثال Old Input text number 

<input type="number" name="age" value="{{ old('age') }}">

همراه با مقدار پیش فرض : که عدد پیش فرض 25 را برای آن در نظر گرفته ایم 

<input type="number" name="age" value="{{ old('age',25) }}">

 

مثال Old Textarea 

<textarea name="address">{{ old('address') }}</textarea>

 

همراه با مقدار پیش فرض 

<textarea name="address">{{ old('address','tehran -street eskandari') }}</textarea>

 

مثال Old input SelectBox

<select name="car">

  <option {{ old('car')=='BMW' ? 'selected' : '' }} value="BMW">BMW</option>

  <option {{ old('car')=='Peykan' ? 'selected' : '' }} value="Peykan">Peykan</option>

</select>

مثال Old input Checkbox

<input type="checkbox" name="men" {{ old('men')=='on' ? 'checked' : '' }}>

لطفا در صورت داشتن سوال از قسمت پرسش و پاسخ همین مطلب اقدام به طرح سوال خود کنید.