تنظیمات اولیه پروژه لاراول

تنظیمات اولیه پروژه لاراول

تنظیمات اولیه پروژه لاراول نیازمند آشنایی شما از ساختار لاراول دارد تمام تنظیمات در پوشه config قرار داده شده است. بنابراین برای هرگونه ایجاد تنظیمات یا تغییر باید از این مسیر استفاده کنید.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 1126
پرسش و پاسخ: 0

لاراول به صورت پیش فرض از کتابخانه  DotEnv که برای زبان php می باشد استفاده می کند در هنگام نصب لاراول یک فایل به اسم .env برای شما در مسیر اصلی ایجاد می شود که برای ایجاد تنظیمات و دسترسی به آن در هر نقطه ای بسیار مفید می باشد. اخطار در پروژه های آنلاین حتما حالت debug را بر روی گزینه false تنظیم کنید تا دچار مشکل امنیتی نشوید.

اگر این فایل در هنگام نصب لاراول به صورت اتوماتیک در مسیر اصلی ایجاد نشد از روی فایل .env.example به صورت دستی فایل .env را بسازید به صورت دستی برای ایجاد این فایل می توانید از کد ذیل استفاده کنید.

cp .env.example .env
php artisan key:generate

عموما تنظیمات زیادی لازم ندارید ولی اگر کنجکاو به مشاهده کامل و استفاده از منبع کامل هستید حتما به لینک اصلی سربزنید 

https://laravel.com/docs/9.x/configuration

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده