فرمت متن در html - قالبندی (HTML Text Formatting)

فرمت متن در html - قالبندی (HTML Text Formatting)

زمان مطالعه

3 دقیقه

تعداد بازدید

1120

تعداد پرسش ها

0

افزودن به لیست علاقه مندی ها


برچسب ها :

نکات html

اشتراک گذاری این مطلب
بهزاد میرزازاده
در مورد نویسنده : همیشه سخت تلاش کردم و به موفقیت های خیلی زیادی رسیدم اما دلیل نشد که متوقف بشم من برای هر روز برنامه دارم و به امید موفقیت های بزرگتر قدم بر میدارم همیشه سخت ترین مسئله ها، ساده ترین راه حل رو دارند پس بهانه جویی نباید روش کار ما برنامه نویسان باشه!!! ما می توانیم آینده را تعیین کنیم

فرمت متن در html - قالبندی (HTML Text Formatting)

فرمت متن در html - قالبندی (HTML Text Formatting)

زمان مطالعه

3 دقیقه

تعداد بازدید

1120

تعداد پرسش ها

0

افزودن به لیست علاقه مندی ها


برچسب ها :

نکات html

اشتراک گذاری این مطلب

برای اینکه بتوانید یک متن را به شکل های مختلفی نمایش دهید html تگ هایی را دارد که می توانید از آنها برای فرمت دهی به متن خود استفاده کنید.

تگ های فرمت دهی در html

  • <b> - متن پررنگ
  • <strong> - متن مهم
  • <i> - متن کج (مورب)
  • <em> - متن تاکید شده
  • <mark> - متن علامت گذاری شده
  • <small> - متن کوچکتر
  • <del> - متن حذف شده
  • <ins> - متن درج شده
  • <sub> - متن زیرنویس
  • <sup> - متن بالا (توان)

تگ b 

متن مورد نظر را پر رنگ می کند

<b>This text is bold</b>

تگ strong

متن را با اهمیت تر و درشت نشان می دهد

<strong>This text is important!</strong>

تگ i

محتوای داخل تگ i به صورت مورب نمایش داده می شود و برای بیان اصطلاح فنی یا عبارتی از زبان دیگر عموما استفاده می شود.

<i>This text is italic</i>

تگ em

این تگ مثل تگ i محتوای خود را مورب می کند ولی برای انتقال استرس در کلمه می باشد.

<em>This text is emphasized</em

تگ small

متن را کوچکتر می کند

<small>This is some smaller text.</small>

تگ mark

متنی را مشخص می کند که باید برجسته باشد

<p>Do not forget to buy <mark>milk</mark> today.</p>

تگ مارک

تگ del

برای نشان دادن حذف یک متن از محتوا استفاده می شود عموما برای نمایش تخفیف بسسیار کاربردی می باشد.

<p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>

تگ ins

زیر متن مورد نظر خط جایگذاری می کند.

<p>My favorite color is <del>blue</del> <ins>red</ins>.</p>

تگ sub

تگ sub متن زیرنویس را تعریف می کند. متن زیرنویس نیمی از نویسه زیر خط عادی ظاهر می شود و گاهی اوقات با قلم کوچکتر ارائه می شود. متن زیرنویس را می توان برای فرمول های شیمیایی مانند H2O استفاده کرد:

<p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>

تگ sub

تگ sup

تگ sup متن فوق خطی را تعریف می کند. متن Superscript نیمی از نویسه بالاتر از خط طبیعی ظاهر می شود و گاهی اوقات با قلم کوچکتر ارائه می شود. همان توان در ریاضی.

<p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>

تگ sup

بهزاد میرزازاده
در مورد نویسنده : همیشه سخت تلاش کردم و به موفقیت های خیلی زیادی رسیدم اما دلیل نشد که متوقف بشم من برای هر روز برنامه دارم و به امید موفقیت های بزرگتر قدم بر میدارم همیشه سخت ترین مسئله ها، ساده ترین راه حل رو دارند پس بهانه جویی نباید روش کار ما برنامه نویسان باشه!!! ما می توانیم آینده را تعیین کنیم


پرسش و پاسخ
0
دوره پیشنهادی
دوره پیشنهادی