آموزش فرمت متن در html - قالبندی (HTML Text Formatting)

آموزش فرمت متن در html - قالبندی (HTML Text Formatting)

برای اینکه بتوانید یک متن را به شکل های مختلفی نمایش دهید html (آموزش html) تگ هایی را دارد که می توانید از آنها برای فرمت دهی به متن خود استفاده کنید.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 992
پرسش و پاسخ: 0

تگ های فرمت دهی در html

  • <b> - متن پررنگ
  • <strong> - متن مهم
  • <i> - متن کج (مورب)
  • <em> - متن تاکید شده
  • <mark> - متن علامت گذاری شده
  • <small> - متن کوچکتر
  • <del> - متن حذف شده
  • <ins> - متن درج شده
  • <sub> - متن زیرنویس
  • <sup> - متن بالا (توان)

فرمت دهی با تگ b 

متن مورد نظر را پر رنگ می کند

<b>This text is bold</b>

قالب بندی تگ strong

متن را با اهمیت تر و درشت نشان می دهد در سئو برای مشخص کردن کلمه کلیدی اصلی صفحه فعلی پرکاربرد استفاده می شود

<strong>This text is important!</strong>

فرمت دهی تگ i

محتوای داخل تگ i به صورت مورب نمایش داده می شود و برای بیان اصطلاح فنی یا عبارتی از زبان دیگر عموما استفاده می شود.

<i>This text is italic</i>

قالب بندی تگ em

این تگ مثل تگ i محتوای خود را مورب می کند ولی برای انتقال استرس در کلمه می باشد.

<em>This text is emphasized</em

بیشتر بدانیم : سفارش طراحی لندینگ پیج یا صفحه فرود

قالب بندی با تگ small

متن را کوچکتر می کند

<small>This is some smaller text.</small>

قالب بندی با تگ mark

متنی را مشخص می کند که باید برجسته باشد

<p>Do not forget to buy <mark>milk</mark> today.</p>

تگ مارک در فرمت دهی مطالب با html

قالب بندی با تگ del

برای نشان دادن حذف یک متن از محتوا استفاده می شود عموما برای نمایش تخفیف بسسیار کاربردی می باشد.

<p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>

بیشتر بدانیم : آموزش سئو تکنیکال

فرمت دهی با تگ ins

زیر متن مورد نظر خط جایگذاری می کند.

<p>My favorite color is <del>blue</del> <ins>red</ins>.</p>

فرمت با تگ sub

تگ sub متن زیرنویس را تعریف می کند. متن زیرنویس نیمی از نویسه زیر خط عادی ظاهر می شود و گاهی اوقات با قلم کوچکتر ارائه می شود. متن زیرنویس را می توان برای فرمول های شیمیایی مانند H2O استفاده کرد:

<p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>

تگ sub در فرمت دهی مطالب با html

فرمت تگ sup

تگ sup متن فوق خطی را تعریف می کند. متن Superscript نیمی از نویسه بالاتر از خط طبیعی ظاهر می شود و گاهی اوقات با قلم کوچکتر ارائه می شود. همان توان در ریاضی.

<p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>

تگ sup در فرمت دهی مطالب با html

مطالعه بیشتر : آموزش تگ های نقل قول و استناد در html (Quotation and Citation)

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده