آموزش شی گرایی (OOP) در سی شارپ

آموزش شی گرایی (OOP) در سی شارپ

OOP مخفف برنامه نویسی شی گرا (Object-Oriented Programming) است.

برنامه نویسی رویه ای در مورد نوشتن رویه ها یا روش هایی است که عملیات را روی داده انجام می دهد ، در حالی که برنامه نویسی شی گرا در مورد ایجاد اشیایی است که هم شامل داده و هم روش باشد.

برنامه نویسی شی گرا دارای مزایای متعددی نسبت به برنامه نویسی رویه ای است:

اجرای OOP (شی گرایی) سریعتر و آسانتر انجام می شود
OOP ساختار روشنی برای برنامه ها فراهم می کند
OOP در سی شارپ کمک می کند به عدم تکرار کد. "خود را تکرار نکنید" ، و نگهداری ، اصلاح و اشکال زدایی کد را آسان می کند

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 939
پرسش و پاسخ: 0

OOP امکان ایجاد برنامه های کامل قابل استفاده مجدد با کد کمتر و زمان توسعه کوتاهتر را فراهم می کند
نکته: اصل "تکرار نکنید" (DRY) در مورد کاهش تکرار کد است. شما باید کدهایی را که برای برنامه معمول هستند استخراج کرده و به جای تکرار ، آنها را در یک مکان واحد قرار دهید و از آنها استفاده مجدد کنید.

کلاس ها و اشیاء (objects) در سی شارپ 

شی گرایی سی شارپ

بنابراین ، یک کلاس الگوی اشیا است و یک شی یک نمونه از یک کلاس است.

وقتی اشیا منفرد ایجاد می شوند ، همه متغیرها و متدها را از کلاس به ارث می برند.

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده