آموزش انواع داده (Data Type) در پایتون

آموزش انواع داده (Data Type) در پایتون

در برنامه نویسی نوع های داده ای مباحثی بسیار مهم هستند که یادگیری آن ها بسیار حائز اهمیت است.

متغیرها در پایتون می توانند انواع داده ای مختلفی را ذخیره کنند و  با آن ها کارهای مختلفی انجام دهند.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 2067
پرسش و پاسخ: 0

نوع های داده ای داخلی در پایتون

پایتون به طور پیش فرض انواع داده ها را در دسته های کلی زیر تعبیه کرده است:

 1. نوع داده ای متنی
 2. نوع داده ای عددی
 3. نوع داده ای توالی
 4. نوع داده ای نگاشت
 5. نوع داده ای مجموعه ای
 6. نوع داده ای بولی
 7. نوع داده ای دودویی

که هر کدام در داخل خود نوع هایی دارند که در زیر آنها را برای شما لیست میکنیم

 1. نوع های داده ای متنی فقط یک نوع دارند و آن هم نوع داده ای str است.
 2. نوع های داده ای عددی خود دارای 3 نوع مختلف می باشند که عبارتند از int , float , complex که هر کدام کارایی خواص خود را دارند.
 3. نوع های داده ای توالی که مانند عددی دارای 3 نوع هستند، list , tuple , range که این ها هم در جاهای مختلف کاربرد های مختلفی دارند.
 4. نوع های داده ای نگاشت فقط یک نوع دارد و آن هم dict است.
 5. نوع های داده ای مجموعه ای دارای دو نوع set و frozenset هستند.
 6. نوع های داده ای بولی هم فقط دارای یک نوع با عنوان bool هستند.
 7. و در آخر نوع های داده ای دودویی دارای 3 نوع مختلف هستند با عناوین bytes , bytearray , memoryview.

دریافت نوع داده ای در پایتون

شما در پایتون با استفاده از تابع type() می توانید نوع داده ای هر متغیری را به دست آورید.

x = 5
print(type(x))

خروجی دستور بالا نوع متغیر x را مشخص می کند.

 

تنظیم نوع داده ای در پایتون

در پایتون زمانی که شما مقداری را به یک متغیر اختصاص می دهید در واقع نوع داده ای آن را مشخص کرده اید.

در زیر جدولی طراحی کرده ایم که در مثال های مختلف انواع نوع داده ای را مشخص می کند.

مثال های انواع داده ای
نوع داده ای مثال
str x = "Hello World"
int x = 20
float x = 20.5
complex x = 1j
list x = ["apple", "banana", "cherry"]
tuple x = ("apple", "banana", "cherry")
range x = range(6)
dict x = {"name" : "John", "age" : 36}
set x = {"apple", "banana", "cherry"}
frozenset x = frozenset({"apple", "banana", "cherry"})
bool x = True
bytes x = b"Hello"
bytearray x = bytearray(5)
memoryview x = memoryview(bytes(5))

 

تنظیم نوع داده ای مشخص شده

اگر می خواهید نوع داده ای خود را مشخص کنید، می توانید طبق مثال هایی که در جدول زیر طراحی کردم توابع نتطیم نوع داده های مشخص شده را فرا بگیرید.

مثال های نوع داده ای تنظیم شده
نوع داده ای مثال
str x = str("Hello World")
int x = int(20)
float x = float(20.5)
complex x = complex(1j)
list x = list(("apple", "banana", "cherry"))
tuple x = tuple(("apple", "banana", "cherry"))
range x = range(6)
dict x = dict(name="John", age=36)
set x = set(("apple", "banana", "cherry"))
frozenset x = frozenset(("apple", "banana", "cherry"))
bool x = bool(5)
bytes x = bytes(5)
bytearray x = bytearray(5)
memoryview x = memoryview(bytes(5))

در مقالات آینده به طور مفصل راجع به همه انواع داده ای به صورت مقالات جداگانه ای بحث خواهیم کرد. در مقاله بعدی به طور مفصل راجع به نوع های داده ای عددی حرف می زنیم.

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده