آموزش آرایه ها (array) در پایتون (Python)

آموزش آرایه ها (array) در پایتون (Python)

پایتون پشتیبانی داخلی از آرایه ها را ندارد، اما می توان به جای آن از لیست ها (Lists) در پایتون (Python) استفاده کرد.

در این مقاله نحوه استفاده از لیست ها به عنوان آرایه در پایتون را به شما آموزش می دهیم، با این وجود برای کار با آرایه ها در پایتون باید کتابخانه NumPy را وارد کنید.

از آرایه ها برای ذخیره مقادیر متعدد در یک متغیر استفاده می شود.

استعلام قیمت دوره آموزش پایتون

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 5499
پرسش و پاسخ: 0

مثال: در این مثال آرایه ای با نام Cars ساخته شده است.

cars = ["Ford", "Volvo", "BMW"]

آرایه ها در پایتون (Python)

آرایه چیست؟

آرایه یک متغیر بخصوص است که می تواند بیش از یک مقدار را در یک زمان نگه دارد.

اگر لیستی از آیتم ها دارید (برای مثال نام ماشین ها)، اگر بخواهیم آن ها را درمتغیر آرایه ای ذخیره نکنیم و از متغیر های منفرد استفاده کنیم به صورت زیر خواهد بود:

car1 = "Ford"
car2 = "Volvo"
car3 = "BMW"

اگر در مثال بالا به جای 3 اتومبیل 300  اتومبیل داشته باشید و بخواهید دنبال اتومبیل خاصی بگردید چه می کنید؟

بدون شک کار سختی خواهید داشت و راه حل آن آرایه ها هستند.

یک آرایه می تواند مقادیر زیادی را تحت یک نام واحد نگهداری کند و با مراجعه به نام ایندکس به مقدار خاصی از آن دسترسی پیدا کند.

دسترسی به عناصر یک آرایه در پایتون

برای دسترسی به عنصر خاصی از آرایه باید به ایندکس آن مراجعه کرد.

مثال: در این مثال به اولین عنصر آرایه دسترسی پیدا می کند.

x = cars[0]

دسترسی به عناصر یک آرایه در پایتون (Python)

مثال: در این مثال اولین مقدار آرایه را تغییر می دهد

cars[0] = "Toyota"

دسترسی به عناصر یک آرایه در پایتون (Python)

طول یک آرایه در پایتون

برای برگرداندن طول یک آرایه (تعداد عناصر آرایه) از متد len استفاده می کنیم.

مثال: در این مثال تعداد عناصر آرایه Cars را برمی گرداند.

x = len(cars)

طول یک آرایه در پایتون (Python)

پیمایش عناصر آرایه

برای پیمایش تک تک عناصر آرایه می توانید از حلقه for in  استفاده کنید.

مثال: در این مثال تمام عناصر آرایه Cars به صورت جداگانه در خروجی چاپ می شوند.

for x in cars:
  print(x)

پیمایش عناصر آرایه در پایتون (Python)

افزودن عنصر به یک آرایه

برای افزودن یک عنصر به آرایه می توانیم از متد append استفاده کنیم.

مثال: در این مثال یک عنصر دیگر به آرایه Cars اضافه می شود.

cars.append("Honda")

افزودن عنصر به یک آرایه در پایتون (Python)

حذف عناصر یک آرایه

برای حذف عنصر یک آرایه می توانیم از متد pop استفاده کنیم.

مثال: در این مثال با استفاده از متد pop عنصر دوم آرایه Cars را حذف کرده ایم.

cars.pop(1)

حذف عناصر یک آرایه در پایتون (Python)

شما همچنین می توانید از متد remove برای حذف عنصری در آرایه استفاده کنید.

مثال: در این مثال با استفاده از متد remove عنصری را که دارای مقدار “Volvo” است را از آرایه حذف می کند.

cars.remove("Volvo")

حذف عناصر یک آرایه در پایتون (Python)

نکته: اگر در آرایه مقدار مشابه از آرایه مشخص شده برای حذف داشته باشیم و بخواهیم با متد remove آن را حذف کنیم فقط اولین مقدار از آن را حذف می کند و بقیه باقی خواهند ماند.

متد های  آرایه ها در پایتون

در پایتون چون از آرایه ها پشتیبانی نمی شود، از لیست ها به عنوان آرایه ها استفاده می شود پس می توانید برای متد های آرایه ها در پایتون از متد های لیست ها استفاده کنید که در مقاله مربوط به نوع داده ای لیست ها در پایتون برای شما توضیح دادیم.

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده