آموزش دستورات if و else (اگر - شرط) در سی شارپ

آموزش دستورات if و else (اگر - شرط) در سی شارپ

آموزش دستورات if و else (اگر - شرط) در سی شارپ: دستورات شرطی یا if else دستورات از قبل رزرو شده ای هستند که کمک میکنند شروط خود را در برنامه مذکور چک کنید

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 777
پرسش و پاسخ: 0

آموزش if و Else سی شارپ

سی شارپ از شرایط منطقی معمول ریاضیات پشتیبانی می کند:

 • کوچکتر از : a < b
 • کوچکتر مساوی: a <= b
 • بزرگتر از: a > b
 • بزرگتر مساوی: a >= b
 • برابر: a == b
 • مخالف: a != b

می توانید از این شرایط برای انجام اقدامات مختلف برای تصمیمات مختلف استفاده کنید

سی شارپ عبارتهای شرطی زیر را دارد:

 1. اگر یک شرط مشخص درست است ، قسمت if اجرا خواهد شد
 2. در صورت غلط بودن همان شرط ، از else برای تعیین بلوک کد برای اجرا استفاده کنید
 3. در صورت نادرست بودن شرط اول ، از شرط else برای تعیین یک شرط جدید استفاده کنید
 4. برای تعیین بسیاری از بلوک های کد جایگزین برای اجرا ، از switch استفاده کنید

دستور if

از دستور if برای تعیین بلوک کد سی شارپ استفاده کنید تا در صورت صحت شرط اجرا شود.

if (condition) 
{
 // block of code to be executed if the condition is True
}

توجه داشته باشید که if با حروف کوچک است.

در مثال زیر ، دو مقدار را آزمایش می کنیم تا بفهمیم 20 بیشتر از 18 است. اگر شرط درست است ، متن چاپ می شود :

if (20 > 18) 
{
 Console.WriteLine("20 is greater than 18");
}

همچنین می توانیم متغیر ها را مقایسه کنیم:

int x = 20;
int y = 18;
if (x > y) 
{
 Console.WriteLine("x is greater than y");
}

در مثال بالا ما از دو متغیر x و y برای بررسی اینکه x بزرگتر از y است استفاده می کنیم (با استفاده از عملگر>). همانطور که x 20 است ، و y 18 است ، و ما می دانیم که 20 بزرگتر از 18 است ، ما روی صفحه چاپ می کنیم که "x بزرگتر از y است".

دستور else

از دستور else برای تعیین بلوک کد استفاده کنید تا در صورت نادرست بودن شرایط اجرا شود.

if (condition)
{
 // block of code to be executed if the condition is True
} 
else 
{
 // block of code to be executed if the condition is False
}
int time = 20;
if (time < 18) 
{
 Console.WriteLine("Good day.");
} 
else 
{
 Console.WriteLine("Good evening.");
}

در مثال بالا ، زمان (20) بیشتر از 18 است ، بنابراین شرط نادرست است. به همین دلیل ، ما به وضعیت دیگری می رویم و روی صفحه "عصر بخیر" چاپ می کنیم. اگر زمان کمتر از 18 بود ، برنامه "روز خوب" را چاپ می کرد.

دستور else if

از دستور else if برای تعیین شرط جدید در صورت نادرست بودن شرط اول استفاده کنید.

if (condition1)
{
 // block of code to be executed if condition1 is True
} 
else if (condition2) 
{
 // block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is True
} 
else
{
 // block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is False
}
int time = 22;
if (time < 10) 
{
 Console.WriteLine("Good morning.");
} 
else if (time < 20) 
{
 Console.WriteLine("Good day.");
} 
else 
{
 Console.WriteLine("Good evening.");
}

در مثال بالا ، زمان (22) بیشتر از 10 است ، بنابراین شرط اول False است. شرط بعدی ، در عبارت  else if نیز نادرست است، بنابراین ما به سراغ شرط دیگری می رویم زیرا شرط 1 و شرط 2 هر دو نادرست است - و بر روی صفحه "عصر بخیر" چاپ می کنیم.

با این حال ، اگر زمان 14 بود ، برنامه ما "روز خوب" را چاپ می کرد.

if و else کوتاه (اپراتور سه گانه)

if و else کوتاه نیز وجود دارد که به عنوان عملگر سه گانه شناخته می شود زیرا از سه عملوند تشکیل شده است. می تواند برای جایگزینی چندین خط کد با یک خط استفاده شود. این اغلب برای جایگزینی عبارات ساده if جای else است استفاده می شود:

int time = 20;
string result = (time < 18) ? "Good day." : "Good evening.";
Console.WriteLine(result);

در مورد آموزش دستورات شرطی (if و else) در پایتون (Python) هم میتونید مطالعه داشته باشید 

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده