تبدیل یا تغییر نوع داده در پایتون (Python Casting)

تبدیل یا تغییر نوع داده در پایتون (Python Casting)

بعضی از مواقع شما نیاز پیدا می کنید که نوع مقداری که درون یک متغیر می ریزید را به نوع مشخصی تغییر دهید، با Casting در پایتون می توانید این کار را به راحتی انجام دهید. پایتون یک زبان شی گرا است، و به همین ترتیب برای تعریف انواع نوع داده ای در پایتون از جمله نوع های داده ای اصلی از کلاس ها استفاده می کند.

از این رو تغییر نوع در پایتون با توابع سازنده انجام می شود.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 1508
پرسش و پاسخ: 0

تابع Int

این تابع مقادیر اعداد صحیح، اعداد اعشاری (با حذف قسمت اعشاری) و مقدار رشته ای (به شرط اینکه مقدار رشته ای عدد صحیح باشد) را به عدد صحیح تبدیل می کند.

x = int(1)   # x will be 1
y = int(2.8) # y will be 2
z = int("3") # z will be 3

 

تابع تغییر نوع به عدد صحیح Int در پایتون

در تکه کد بالا تمام مقادیر متغیرهای تعریف شده از نوع عدد صحیح هستند چون با تابع int() مقدار آن ها به نوع عددی تغییر نوع داده شده است.

 

تابع Float

این تابع مقادیر اعداد صحیح، اعداد اعشاری و مقادیر رشته ای (به شرط اینکه مقدار آن یک عدد اعشاری و یا صحیح باشد) را به عدد اعشاری تبدیل می کند.

x = float(1)     # x will be 1.0
y = float(2.8)   # y will be 2.8
z = float("3")   # z will be 3.0
w = float("4.2") # w will be 4.2

 

تابع تغییر نوع به عدد اعشاری Float پایتون

در تکه کد بالا تمام مقادیر متغیرهای تعریف شده از نوع اعشاری هستند به این دلیل که نوع آن ها با تابع float() به نوع اعشاری تغییر کرده است.

 

تابع Str

این تابع از طیف گسترده ای از انواع داده ها شامل داده های از نوع رشته ای، اعداد صحیح و اعداد اعشاری یک نوع داده ای رشته ای می سازد.

x = str("s1") # x will be 's1'
y = str(2)    # y will be '2'
z = str(3.0)  # z will be '3.0'

 

تابع تغییرنوع به رشته ای str در پایتون

در تکه کد بالا مقادیر متغیرهای تعریف شده از نوع رشته ای هستند برای اینکه با تابع str() نوع آن ها به رشته ای تبدیل شده است.

در مقالات قبل اعداد در پایتون و انواع آن  را مورد بحث و گفت گو قرار دادیم، در مقاله بعدی در مورد نوع داده ای رشته ای بحث خواهیم کرد که بسیار حائز اهمیت است.

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده