XHTML چیست و تفاوت آن با HTML

XHTML یک نسخه سختگیرانه تر و مبتنی بر XML از HTML است.

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

545

پرسش و پاسخ

0
XHTML چیست و تفاوت آن با HTML

فهرست مطالب برای مطالعه

XHTML چیست؟

 • XHTML مخفف عبارت eXtensible Hypertext Markup Language است
 • یک نسخه سختگیرانه تر و مبتنی بر XML از زبان نشانه گذاری HTML است.
 • XHTML یک HTML است که به عنوان یک برنامه XML تعریف شده است.
 • توسط همه مرورگرها پشتیبانی می شود.

چرا از XHTML استفاده کنیم؟

XML یک زبان نشانه گذاری است که در آن همه اسناد باید به درستی نشانه گذاری شوند (خوش فرم باشند)

XHTML برای گسترش و انعطاف پذیری HTML برای کار با سایر فرمت های داده (مانند XML) توسعه یافته است. علاوه بر این، مرورگر ها خطاهای مربوط به صفحات HTML را نادیده می گیرند و سعی میکنند وبسایت را نمایش دهند حتی اگر در علامت گذاری خطایی داشته باشند.

بنابراین  XHTML با رفتار سختگیرانه تری نسبت به خطاها عمل می کند.

تفاوت XHTML با HTML

 • مشخص کردن doctype در XHTML اجباری است.
 • مشخص کردن ویژگی xmlns در تگ html در XHTML اجباری است.
 • مشخص کردن تگ های html, head, title و body در XHTML اجباری است.
 • در XHTML عناصر تودرتو همیشه باید به درستی مشخص شده باشند.
 • در XHTML عناصر همیشه باید تگ بسته داشته باشند.
 • در XHTML عناصر همیشه باید با حرف کوچک نوشته شوند.
 • در XHTML نام ویژگی ها همیشه باید با حرف کوچک نوشته شوند.
 • در XHTML مقادیر ویژگی ها همیشه باید درون جفت علامت نقل قول قرار بگیرند.
 • مختصر نویسی ویژگی ها در XHTML ممنوع است.

مشخص کردن doctype

یک سند XHTML باید دارای عنوان XHTML <!DOCTYPE> باشد.

تگ های html, head, title و body باید در XHTML وجود داشته باشند و ویژگی xmlns نیز در تگ html باید مشخص شود تا فضای نام XML سند را مشخص کند.

مثال: در زیر یک سند XHTML ایجاد کرده ایم که در آن عناصر مشخص شده زیر نیاز است.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <title>Title of document</title>
</head>
<body>

 some content here...

</body>
</html>

به درستی قرار گیری عناصر تودرتو در XHTML

در XHTML عناصر تودرتو همیشه باید به درستی درون یک دیگر قرار بگیرند.

مثال: در زیر دو نمونه از عناصر تودرتو را برای شما آورده ایم که یکی اشتباه و دیگری درست است.

درست:

<b><i>Some text</i></b>

اشتباه:

<b><i>Some text</b></i>

بستن تگ در XHTML اجباری است

در XHTML همه تگ هایی که باز می کنید باید بسته شوند.

مثال: در زیر دو نمونه  برای شما آورده ایم که یکی اشتباه و دیگری درست است.

درست:

<p>This is a paragraph</p>
<p>This is another paragraph</p>

اشتباه:

<p>This is a paragraph
<p>This is another paragraph

عناصر بدون تگ بسته در XHTML

عناصری که در HTML تگ بسته شدن ندارن مانند br, hr, img و غیره، در XHTML باید با یک slash در پایان تگ بسته شوند.

مثال: در زیر دو نمونه  برای شما آورده ایم که یکی اشتباه و دیگری درست است.

درست:

A break: <br />
A horizontal rule: <hr />
An image: <img src="happy.gif" alt="Happy face" />

اشتباه:

A break: <br>
A horizontal rule: <hr>
An image: <img src="happy.gif" alt="Happy face">

نوشتن عناصر در XHTML با حرف کوچک

در XHTML نام عناصر همیشه باید با حرف کوچک نوشته شوند.

مثال: در زیر دو نمونه  برای شما آورده ایم که یکی اشتباه و دیگری درست است.

درست:

<body>
<p>This is a paragraph</p>
</body>

اشتباه:

<BODY>
<P>This is a paragraph</P>
</BODY>

نوشتن ویژگی عناصر در XHTML با حرف کوچک

در XHTML ویژگی عناصر همیشه باید با حرف کوچک نوشته شوند.

مثال: در زیر دو نمونه  برای شما آورده ایم که یکی اشتباه و دیگری درست است.

درست:

<a href="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a>

اشتباه:

<a HREF="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a>

مقادیر ویژگی های عناصر در XHTML

مقادیر ویژگی های عناصر در XHTML باید همیشه درون یک جفت کوتیشن (جفت علامت نقل قول) قرار بگیرند.

مثال: در زیر دو نمونه  برای شما آورده ایم که یکی اشتباه و دیگری درست است.

درست:

<a href="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a>

اشتباه:

<a href=https://www.w3schools.com/html/>Visit our HTML tutorial</a>

مختصر نویسی ویژگی ها در XHTML

برخی از ویژگی ها را در HTML می توان به صورت مختصر نوشت مانند ویژگی checked، که در XHTML مختصر نویسی آن ممنوع است.

مثال: در زیر دو نمونه  برای شما آورده ایم که یکی اشتباه و دیگری درست است.

درست:

<input type="checkbox" name="vehicle" value="car" checked="checked" />
<input type="text" name="lastname" disabled="disabled" />

اشتباه:

<input type="checkbox" name="vehicle" value="car" checked />
<input type="text" name="lastname" disabled />